Support service
×

Je možné se StartUp bonusem obchodovat na účtu bez swapů?

Ano. Službu Bez swapů si můžete zapnout v Klientském portálu v sekci Osobní údaje. Použijete-li tuto službu, nebudou vám účtovány swapové poplatky za převedení pozic.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""