Support service
×

Proč se výše bonusu, kterou jsem obdržel, liší od částky slíbené v kampani?

Výši bonusu, který má být připsán, bohužel určuje systém individuálně.


Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""