Support service
×

Proč se výše bonusu, kterou jsem obdržel, liší od částky slíbené v kampani?

Výši bonusu, který má být připsán, bohužel určuje systém individuálně.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""