Support service
×

Je možné vybrat z uvítacího 30% bonusu zisk?

Zisk nabytý pomocí bonusových prostředků od okamžiku registrace obchodního účtu nebo od okamžiku připsání bonusových prostředků na účet lze vypočítat proporcionálně mezi reálnými prostředky a bonusovými prostředky na účtu. V takovém případě může být část zisku úměrná částce bonusu pro výběr z obchodního účtu omezena, dokud nebude tato bonusová částka zpracována v souladu s pravidly podobnými pravidlům pro zpracování bonusu uvedeným v této smlouvě.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""