Support service
×

Proč byla po výběru aktiv část bonusu zrušena?

1. Pokud zákazník po připsání 30% bonusu nenabyl zisku z obchodování, ale peníze vybral, část bonusu úměrná částce výběru byla zrušena.

Příklad 1. Zákazník vložil na účet 1 000 USD a získal bonus ve výši 300 USD. Poté zákazník vybral 500 USD (50 % vkladu). Část bonusu ve výši 150 USD (50 % bonusu) byla zrušena.


2. Pokud zákazník po připsání 30% bonusu sice nabyl zisku, ale ze svého účtu vybral částku převyšující tento zisk, část bonusu úměrná výši překročení byla zrušena.

Příklad


Příklad 2. Zákazník vložil na účet 1 000 USD a získal bonus ve výši 300 USD. Poté nabyl zisku ve výši 300 USD a vybral částku rovnající se 400 USD (zisk 300 USD + 10 % vkladu). To znamená, že bude zrušen bonus ve výši 30 USD.

 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""