Support service
×

Měl by obchodník žádost o odběr potvrdit, nebo je přijata automaticky?

Všechny žádosti o kopírování obchodů lze přijímat automaticky nebo ručně, záleží na preferencích obchodníka ForexCopy. Pokud žádost o kopírování nebyla do 72 hodin (3 dny) schválena, ruší se automaticky.
 

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""