Support service
×

Pokud investor doplní svůj účet, obdrží bonus a pak investuje do obchodních účtů, bude bonus zrušen?

Pokud při investování prostředků celková výše bonusů (výše bonusů zohledňuje zrušené bonusové prostředky) připsaných na účet přesáhne 30 % aktuálních volných reálných prostředků PAMM investora po investici, bude část bonusu, která je rozdílem mezi těmito hodnotami, zrušena.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""