Support service
×

Je možné vybrat bonusové prostředky vložené na PAMM účet?

Bonus se dá z PAMM účtu vybrat, jakmile obchodník zavře pozice s celkovým objemem nepřímo úměrným jeho průměrnému podílu na tomto účtu od okamžiku registrace. Za určitých podmínek PAMM účtů se mohou statistiky bonusů a reálný objem provedených obchodů,  nutných k výběru bonusu, lišit. Pro vybrání bonusu z obchodního účtu zašlete žádost na adresu [email protected].
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""