Support service
×

Jak se při investici počítají bonusové prostředky na účtu PAMM investora?

V případě investice bonusových prostředků se investovaná částka stále považuje za bonus na účtu PAMM investora (bez ohledu na zůstatek na účtu PAMM investora a úplnou/částečnou ztrátu investovaných prostředků na účtu PAMM obchodníka).
 
Pokud celkový objem bonusů vložených na účet PAMM investora jako investice přesáhne po provedení investice 30 % celkového objemu volných reálných aktiv na jeho účtu, bude část bonusu rovnající se rozdílu mezi těmito objemy zrušena (celkový objem vložených bonusů se počítá bez částky zrušených bonusů).
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""