Support service
×

Požadavky na profil

1. Profil by měl obsahovat celé jméno účastnice.

2. Požadavky na fotografie:

– Profil musí obsahovat alespoň tři fotografie.

– Soubory jsou v jednom z následujících formátů: .jpg, .jpeg, .gif, .png.

– Minimální velikost fotografií je 500 px.

– Maximální velikost fotografií je 3 000 px.

– Velikost fotografie nesmí překročit 2 MB.

– Fotografie ve špatném rozlišení nebudou přijaty.

– Fotografie nesmí zobrazovat odraz člověka v zrcadle.

– Tvář musí být dobře viditelná a musí směřovat k objektivu fotoaparátu.

– Fotokoláže nebudou přijaty.

– Erotické fotografie jsou zakázány.

– Nadměrná grafická úprava fotografií se nedoporučuje.

– Fotografie obsahující loga externích zdrojů jsou zakázány.

– Fotografie obsahující jakékoli jiné externí poznámky jsou zakázány.

– Fotografie nesmí kromě účastnice soutěže zobrazovat jiné osoby.

– Fotografie lze v průběhu trvání soutěže změnit. 

3. Účastnice je povinna vyplnit všechna pole profilu. Prázdné profily nebudou do soutěže přijaty.

4. Je zakázáno vytvářet pro jednu účastnici více než jeden profil nebo zřizovat profily pro někoho jiného.

5. Profil účastnice se po schválení pořadatelem objeví na oficiální webové stránce soutěže.

6. Společnost si vyhrazuje právo bez odůvodnění fotografie účastnic odmítnout.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""