Support service
×

Jaké jsou podmínky hlasování v soutěži Miss Insta Asia?

1. Hlasování začíná, když se na webových stránkách soutěže objeví profil, a trvá až do skončení soutěže. Uživatelé webových stránek, kteří mají živý obchodní účet u InstaForexu propojený s profilem uživatele, mohou hlasovat pro libovolný počet soutěžících. Pro každou soutežící je ale možno hlasovat jen jednou. Počet hlasů odevzdaných za jeden den není omezen. Uživatelé, kteří nemají živý účet u InstaForexu, mohou hlasovat maximálně třikrát denně.

2. Váha hlasu uživatele je 10 bodů. Pro zvýšení váhy hlasu musí uživatelé propojit svůj profil s živým účtem u InstaForexu. Po propojení účtu s profilem se váha hlasu uživatele zvýší v závislosti na zůstatku na účtu. Pokud je zůstatek na obchodním účtu nižší než 200 USD, bude váha hlasu 20 bodů. Pokud zůstatek na obchodním účtu přesáhne 200 USD, vypočítá se váha hlasu podle vzorce: zůstatek na účtu v USD / 10. Při jakémkoli zůstatku na PAMM účtu, který je vyšší než 10 000 USD, se váha hlasu vypočítá podle následujícího vzorce: 10 000 USD / 10. Pokud se zůstatek na účtu sníží, váha hlasu uživatele (včetně už odevzdaných hlasů) klesne úměrně k vybrané/ztracené částce.

3. Soutěžící, která se zaregistruje jako uživatelka, nemůže hlasovat sama pro sebe.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""