Support service
×

Předání cen v soutěži Miss Insta Asia

1. Výsledky soutěže budou zveřejněny do 14 dnů od ukončení internetového hlasování.

2. Slavnostní předání cen proběhne na výstavě ShowFx World (společnost si vyhrazuje právo určit místo a datum jejího konání).

3. Vítězky soutěže souhlasí s návštěvou slavnostního předání cen. Pokud se účastnice na slavnostní předání cen nedostaví, bude nominace udělena další účastníci v pořadí.

4. Vítězka souhlasí:

– s rozhovory, a to rozhlasovými, televizními i jinými;

– se svým vyobrazením (na fotografii apod.) za účelem reklamy společnosti;

– že společnost bude zdarma využívat celé její jméno pro reklamní účely;

– že všechna autorská práva na reklamní materiály vyrobené s použitím předmětů uvedených v tomto odstavci budou patřit společnosti.

5. Vítězka souhlasí, že před obdržením ceny poskytne společnosti dokumenty potvrzující její totožnost. Pokud tak odmítne učinit nebo vyjdou najevo nesrovnalosti mezi údaji v průkazu totožnosti a v profilu, ztrácí vítězka nárok na výhru.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""