Support service
×

Na základě čeho bude určen vítěz?

1. Všechny obchody soutěžících se na konci soutěže automaticky zavřou na aktuálních cenách.

2. Zvítězí majitelé největších vkladů.

3. Pokud výsledky ukážou, že dva soutěžící mají stejně velké vklady, vyhrazuje si společnost právo určit místo těchto dvou účastníků na žebříčku.

4. Vítězové soutěže udělují souhlas se zveřejněním celého svého jména.

5. Jeden účastník nemůže zvítězit v jednom měsíci dvakrát. Pokud soutěžící vyhraje víc než jedenkrát za měsíc, začne řada výher v místě, které tento účastník získal.

6. Účastníci by měli splnit následující požadavek: minimálně 5 % z celkového zisku musí pocházet z obchodování párů GBP/USD a GBP/JPY.
 
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""