Support service
×

Na základě čeho bude určen vítěz soutěže Lucky Trader?

K určení vítězů soutěží Lucky Trader používá společnost InstaForex rating, který se vypočítá sečtením zisků ze všech ziskových obchodů a odečtením ztrát ze všech ztrátových obchodů. Má to ale jedno omezení: Soutěžící může získat MAXIMÁLNĚ 10 pipsů za každý ziskový obchod. Pokud tedy ziskový obchod přinese 20, 40 nebo 50 pipsů, rating stoupne jen o 10 bodů. Pipsy za ztrátové obchody budou ale z ratingu odečteny v plné výši. Při výpočtu ratingu bude navíc zohledněn objem obchodu. Pokud má například soutěžící dva obchody se ziskem 30 pipsů, přičemž jeden má objem 0,1 lotu a druhý 1 lot, přidá první obchod k ratingu jen 1 bod ((10 * 0,1) = 1), zatímco druhý obchod přidá k ratingu 10 bodů ((10 * 1) = 10).
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""