Support service
×

Kdy budou zveřejněny výsledky soutěže One Million Option?

1. Žebříček je na webových stránkách společnosti dostupný v průběhu celé soutěže.

2. Společnost výsledky soutěže zveřejní do 14 dnů po finále a po provedení všech nezbytných ověřovacích postupů.
 

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""