Support service
×

Na základě čeho bude určen vítěz soutěže FX-1 Rally?

1. Všechny obchody soutěžících se do 10 minut po skončení soutěže automaticky zavřou na aktuálních cenách. Účastníci berou na vědomí, že zavírací ceny se mohou kvůli několikaminutovému rozdílu v zavíracím čase lišit. Při určení vítězů se zohledňují i swapy.

2. Zvítězí majitelé největších vkladů.

3. Pokud výsledky ukážou, že dva soutěžící mají stejně velké vklady, vyhrazuje si společnost právo určit místo těchto dvou účastníků na žebříčku.

4. Vítězové soutěže udělují souhlas se zveřejněním celého svého jména.

5. Jeden účastník nemůže zvítězit v jednom měsíci dvakrát. Pokud soutěžící vyhraje víc než jedenkrát za měsíc, začne řada výher v místě, které tento účastník získal.

6. Účastníci by měli za účelem výhry splnit následující požadavek: minimálně 5 % z celkového zisku musí pocházet z obchodování párů GBP/USD a GBP/JPY.
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""