Support service
×

Jaké jsou hlavní podmínky účasti v soutěži Real Scalping?

1. Soutěže mají právo se účastnit klienti starší 18 let.

2. Účastníci si pro účast v každé měsíční soutěži otevřou samostatný DEMO účet.

3. Účastníci při registraci poskytnou pravdivé údaje, včetně jména a příjmení uvedených v průkazu totožnosti a platné e-mailové adresy.

4. Pokud společnost zjistí, že se z jedné IP adresy obchoduje na dvou nebo více účtech, vyhrazuje si právo jejich majitele ze soutěže vyřadit. Důrazně proto doporučujeme nepoužívat modemy GPRS a 3G.

5. Společnost si vyhrazuje právo jakéhokoli účastníka bez udání důvodu do soutěže neregistrovat a/nebo kteréhokoli účastníka v průběhu soutěže či po jejím skončení vyřadit, přičemž mu sdělí důvod. Mezi důvody k vyřazení patří otevření velkého objemu protichůdných příkazů u týchž měnových párů na různých obchodních účtech přibližně ve stejnou dobu nebo využití chyb v toku kotací za účelem zaručeného zisku.

6. Účast blízkých příbuzných v soutěži je zakázána. Pokud se jakékoli registrační údaje z účtu účastníka shodují s registračními údaji jiného účastníka, může to společnost považovat za důvod k vyřazení ze soutěže.

Podrobné informace o podmínkách soutěže najdete zde.
 

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""