Support service
×

Na základě čeho bude určen vítěz?

1. Účet výherce bude určen podle následujícího schématu: Vítěz bude určen na základě posledních 5 číslic účtu (bez ohledu na to, zda jde o účet s 5, 6 nebo 7 číslicemi). Pokud se těchto 5 číslic bude shodovat s číslem zařízení, pak majitel tohoto účtu vyhraje jedno ze zařízení, které dala společnost InstaForex do tomboly – iPad, iPhone, Blackberry nebo Samsung Galaxy Tab.

2. Každé dva týdny od začátku nové soutěže budou ve 23:59 v okamžiku zavření obchodní seance zafixovány kurzy těchto párů:

první číslice čísla zařízení – poslední číslice zavíracího kurzu páru EUR/USD

druhá číslice čísla zařízení – poslední číslice zavíracího kurzu páru GBP/USD

třetí číslice čísla zařízení – poslední číslice zavíracího kurzu páru USD/JPY

čtvrtá číslice čísla zařízení – poslední číslice zavíracího kurzu páru USD/CHF

pátá číslice čísla zařízení – poslední číslice zavíracího kurzu páru USD/CAD

3. Pokud se s vygenerovaným číslem zařízení shoduje číslo nesoutěžního účtu, pak zvítězí předchozí nebo následující účet. Vítěz bude vybrán na základě největšího vkladu vypočítaného podle tohoto vzorce: A - B + C.

4. Pokud se číslo zařízení vygenerované výše uvedeným způsobem shoduje s pětimístným číslem účtu, s šestimístným číslem účtu kromě první číslice a se sedmimístným číslem účtu kromě prvních dvou číslic, pak hlavní cena – iPad, iPhone, Blackberry nebo Samsung Galaxy Tab – připadne majiteli účtu s největším zůstatkem. Největší zůstatek se vypočítá podle následujícího vzorce: A - B + C.
 
 

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""