Support service
×

Na základě čeho bude určen vítěz?

1. Účet výherce bude určen podle následujícího schématu: Vítěz bude určen na základě posledních 5 číslic účtu (bez ohledu na to, zda jde o účet s 5, 6 nebo 7 číslicemi). Pokud se těchto 5 číslic bude shodovat s číslem zařízení, pak majitel tohoto účtu vyhraje jedno ze zařízení, které dala společnost InstaForex do tomboly – iPad, iPhone, Blackberry nebo Samsung Galaxy Tab.

2. Každé dva týdny od začátku nové soutěže budou ve 23:59 v okamžiku zavření obchodní seance zafixovány kurzy těchto párů:

první číslice čísla zařízení – poslední číslice zavíracího kurzu páru EUR/USD

druhá číslice čísla zařízení – poslední číslice zavíracího kurzu páru GBP/USD

třetí číslice čísla zařízení – poslední číslice zavíracího kurzu páru USD/JPY

čtvrtá číslice čísla zařízení – poslední číslice zavíracího kurzu páru USD/CHF

pátá číslice čísla zařízení – poslední číslice zavíracího kurzu páru USD/CAD

3. Pokud se s vygenerovaným číslem zařízení shoduje číslo nesoutěžního účtu, pak zvítězí předchozí nebo následující účet. Vítěz bude vybrán na základě největšího vkladu vypočítaného podle tohoto vzorce: A - B + C.

4. Pokud se číslo zařízení vygenerované výše uvedeným způsobem shoduje s pětimístným číslem účtu, s šestimístným číslem účtu kromě první číslice a se sedmimístným číslem účtu kromě prvních dvou číslic, pak hlavní cena – iPad, iPhone, Blackberry nebo Samsung Galaxy Tab – připadne majiteli účtu s největším zůstatkem. Největší zůstatek se vypočítá podle následujícího vzorce: A - B + C.
 
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""