Support service
×

Ověření platební karty

Pokud svůj obchodní účet doplníte prostřednictvím kreditní karty, musíte ji ověřit nahráním kopií její přední a zadní strany v sekci Ověření >> Ověřit kartu v Klientské zóně.

Požadavky na ověření platební karty:

1. Je potřeba nahrát jasné a barevné kopie obou stran bankovní karty.

2. Kopie přední strany karty by měla zobrazovat:

– jméno držitele karty;

– datum expirace karty;

– prvních 6 a poslední 4 číslice čísla karty.

3. Kopie zadní strany karty by měla zobrazovat váš podpis.

4. CVV kód musí být zakryt.

5. Pokud ověřujete bankovní kartu bez jména, nahrajte i dokument, který výše uvedené údaje (kromě podpisu) obsahuje. Může jít o výpis z bankovního účtu nebo snímek obrazovky vašeho online bankovního účtu. Pokud nahráváte snímek obrazovky vašeho online účtu, uveďte i URL adresu dané stránky.

6. Pokud jsou jméno držitele karty a číslo karty na jiných stranách karty, nahrajte prosím výpis z bankovního účtu nebo snímek obrazovky online účtu, na kterém uvidíme jméno držitele karty, poslední 4 číslice čísla karty a URL adresu (u snímků obrazovky).

Pozor, v žádném případě nelze ověřit platební kartu třetí strany.
 
 
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""