Support service
×

Co když se otevírací a zavírací cena opce shodují?

Pokud je cena zvoleného obchodního nástroje při otevření a zavření opce stejná, je opce považována za ztrátovou, protože nebyla splněna podmínka růstu nebo poklesu hodnoty.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""