Support service
×

Kapitola 13. Zisk účastníků forexového trhu

Jak jsme řekli, individuální obchodníci mají přístup na forex prostřednictvím brokera nebo obchodní společnosti. Obchodníci vydělávají na měnových spekulacích. Jinými slovy, pozice uzavírají na vyšší ceně, než byla otevírací cena. Obchodování na forexu je někdy jako skok do tmy. Výsledek závisí na konkrétní obchodní strategii. Osobnost obchodníků a schopnost zvládat emoce a moudře se rozhodovat je jedním z klíčů k úspěchu.

Brokerské služby na devizovém trhu lze považovat za téměř bezrizikové podnikání. Maržové obchodování obchodníkům neumožňuje utratit víc, než kolik mají na účtu. Tento princip jim navíc brání půjčit si od brokera.

Víme už, že na devizovém trhu se obchoduje na mezibankovní úrovni. Zprostředkovatel má bankovní účty v několika měnách. Konkrétní banka poskytuje obchodní společnosti ceny, které tato společnost předává klientům. Konečné ceny se kvůli nafouknutému spreadu zpravidla mírně liší od počátečních cen. 

To zprostředkovateli umožňuje vydělat na rozdílu ve spreadu, protože mezibankovní obchody jsou ziskovější. Banka například nabízí danému brokerovi cenu páru USD/JPY 104,75/104,77 se spreadem 2 pipsy. Broker zvýší spread na 4 pipsy a nabízí klientům cenu 104,74/104,78.  Představte si, že obchodník otevře krátkou pozici (prodává americké dolary) o  1 lotu, to je 100 000 USD (nezapomeňte, že jeden lot u InstaForexu odpovídá 10 000 USD, což je 10krát méně než u standardního lotu). Obchodník tedy prodává americké dolary na ceně 104,74 jenů za dolar.  Rozdíl je následující: 100 000* (107,75–104,74) = 1 000 japonských jenů. Tato částka se přepočte na základě mezibankovního směnného kurzu a činí 1000/104,77 USD = 9,54 USD.

Tato částka je zaručeným ziskem obchodní společnosti. Brokeři ji dostanou, když obchodníci otevřou i zavřou pozice. Broker ve výsledku obdrží přibližně 19 USD z jednoho obchodu.  A pokud obchodní společnost slouží několika tisícům klientů, kteří každý den provádějí desítky obchodů, pak její denní příjem činí stovky tisíc amerických dolarů! Jak vidíme, jde o velmi výnosný obchod.

Vydělávání na spreadech ale není jediný zdroj příjmů. Některé obchodní společnosti požadují provizi za každý obchod a účtují další poplatky za otevření nebo zavření pozic. Tyto provize jsou vlastně téměř totéž co zisk ze spreadů.

Ve výše uvedeném příkladu může obchodní společnost klientům nabídnout  mezibankovní cenu bez zvýšení spreadu: USD/JPY – 104,75/104,77. Zprostředkovatel si ale za každý obchod může účtovat 19 USD. Příjem je v obou případech stejný. Někteří brokeři ale zvyšují spready a účtují provize. Ve skutečnosti se téměř nedá zjistit, jestli společnost spready zvyšuje, nebo ne. Fakt je, že ceny se pořád mění a obchodníci nemají informace o velikosti mezibankovního spreadu.

Výše uvedený zdroj příjmů je možný, jen pokud obchodníci obchodují standardní forexové loty. Pokud používají mini/mikro loty, nemůže obchodní společnost tak malou částku převést na mezibankovní úrovni prostřednictvím banky. Jeden mini lot odpovídá 10 000 USD, 1 mikro lot se rovná 1 000 USD.

Minimální velikost obchodu na mezibankovní úrovni je 100 000 USD. V tomto případě přichází přibližně 95 % začínajících obchodníků o peníze. Hlavní příčinou je snaha rychle zbohatnout.

Nevěnují patřičnou pozornost analýze situace na trhu, nástrojům trhu a vlivu hospodářských ukazatelů na směnné kurzy měn. Obchodování na forexu se tak změní v ruletu. Tito obchodníci obvykle dávají přednost mini nebo mikro lotům.  Proto obchodní společnosti tak malé obchody na mezibankovní úrovni neprovádějí. Pokud obchodníci zavírají pozice na mini nebo mikro lotech se ztrátami, obdrží obchodní společnost součet ztrát jako výnos. V případě úspěchu je ale společností vyplacen zisk obchodníků.

Kroky obchodníků nemohou vést k bankrotu brokera, vždyť o peníze přichází 95 % nováčků. Zbývajících 5 % zkušených obchodníků přitom nevydělá tolik, aby společnost zbankrotovala.  Příklad: Všichni klienti společnosti mají na obchodních účtech stejnou částku. Zisk těch 5 % by měl v tom případě vzrůst 19krát. Jinak řečeno, to je téměř nemožné. Navíc, pokud mají obchodníci dobré výsledky při obchodování mini lotů, přejdou brzy na standardní loty. Společnost tedy opravdu dává ze svého rozpočtu a provádí měnové operace prostřednictvím banky.  

Většina společností klienty o výše popsaném zdroji příjmů neinformuje. Většinou tvrdí, že k pohybu peněz dochází na mezibankovní úrovni a na velikosti lotu nezáleží. Zdravý rozum a logika nás ale vedou k opačnému závěru. Je zajímavé, že většina obchodníků přichází o peníze na začátku obchodní kariéry. Ve skutečnosti je opravdu možné na forexu vydělávat. Samozřejmě to je riskantní a chce to spoustu znalostí, dovedností a zkušeností.

Další příjem by obchodní společnosti mohla přinést úroková sazba banky. Mluvili jsme o ní v předchozí kapitole. Tento příjem je ale poměrně malý. Obchodníci by měli své pozice držet otevřené dlouho, aby obchodní společnosti přinesli peníze.  Je ale výnosnější, když pozice stále otevírají a zavírají – čím více, tím lépe. Výnos z bankovních úrokových sazeb je tak menší než výnos z provizí a spreadů.

Jak vidíme, obchodní společnosti jsou na tom lépe než obchodníci. Mají stálý příjem a vcelku úspěšně obchodují. Mají zisk ze spreadu, provizí, bankovních sazeb nebo neúspěšných obchodů klientů, kteří obchodují mini a mikro loty. Příjem obchodníků se obvykle omezuje na ziskové obchody směnného kurzu (měnové spekulace) a v některých případech na bankovní sazby. Forexové obchodování je ale velmi lákavé. Pokud ho považujeme za práci, ne za hru, můžeme dosahovat stálého vysokého zisku. Výnos může přesáhnout zisk z finančních investic, dluhopisů a investičních fondů. Pokud podlehnete pokušení a začnete obchodovat na forexu bez dostatečných znalostí a dovedností, velmi pravděpodobně o své peníze přijdete. Nabídli jsme vám spoustu odborných informací. Rozhodnutí je teď na vás.
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""