Support service
×

Kapitola 14. Výpočet zisku a ztráty

Výpočet zisku a ztráty 

Důkladně jsme prošli základní pojmy z forexu a hlavní principy maržového obchodování. Je čas se naučit, jak vypočítat zisk a ztrátu z otevřených obchodů. 

Víme, že obchodník vstupuje na mezinárodní měnový trh prostřednictvím obchodní společnosti, která mu otevře účet v amerických dolarech. Aby mohli obchodníci působit na forexu, měli by na tento účet převést počáteční kapitál. Všechny zisky a ztráty bez ohledu na měnu obchodování se převedou na americké dolary. V této kapitole se budeme podrobně věnovat výpočtu zisku a ztráty. 

Obecně platí následující vzorec pro výpočet finančního výsledku otevřených obchodů: 

Finanční výsledek = (cena pro nákup - cena pro prodej) * počet lotů * velikost lotu - provize * počet lotů ± swap 

Finanční výsledek se očividně skládá ze tří složek: z obchodního výsledku, provizí a velikosti swapu. 

Víme, že na forexu jsou dva typy kotací (kromě křížových sazeb): přímé a nepřímé. V prvním případě je podkladovou měnou v páru cizí měna a kotace je vyjádřena (kotována) v amerických dolarech. V druhém případě je podkladovou měnou v páru americký dolar a kotace je denominována v cizí měně. Obchodní výsledek se ve výše uvedeném vzorci vypočítává v kotovací měně. Provize a swapy jsou obvykle denominovány v amerických dolarech. Proto vzorec platí jen u přímých kotací. Je dobré říct, že v tomto vzorci nejsou ceny pro prodej a nákup součástí kotace. Jsou to reálné ceny, za které měnu nakupujeme nebo prodáváme. Zejména nebereme v úvahu, která operace byla provedena jako první (nákup vs. prodej). Pokud je finanční výsledek kladný, dosahujeme zisku. Pokud je záporný, ztrácíme. 

V případě nepřímých kotací je rozdíl mezi cenou pro nákup a prodej vyjádřen v cizí měně a celkový finanční výsledek je v amerických dolarech. Pro výpočet finančního výsledku u nepřímých kotací bychom tedy měli použít následující vzorec: 

Finanční výsledek = (1 / cena pro nákup - 1 / cena pro prodej) * počet lotů * velikost lotů - provize * počet lotů ± swap 

Velikost lotu závisí na určité kotaci (na měnovém páru) a na preferencích konkrétního online brokera. Výše uvedené vzorce se používají, pokud je velikost lotu denominována v cizí měně (ne v amerických dolarech). Velikost lotu například může být u přímé kotace páru GBP/USD 70 000 GBP. Velikost lotu u nepřímé kotace páru USD/JPY může být 12 500 000 JPY. Pokud váš online broker stanoví velikost lotu v amerických dolarech, budete muset americké dolary převést na příslušnou měnu. V tom případě nebude velikost lotu v cizí měně fixní, ale odvislá od aktuálního kurzu v okamžiku otevření pozice. Velikost standardního lotu je obvykle 100 000 USD. 

Odlišný je odhad finančního výsledku u křížových sazeb. Jak jsme se dozvěděli v předchozí kapitole, křížové sazby jsou směnný kurz dvou měn, přičemž ani jedna není americký dolar. Libovolnou křížovou sazbu lze vyjádřit dvěma kotacemi s americkým dolarem. Například křížová sazba pro pár EUR/JPY se dá vypočítat z kotací párů EUR/USD a USD/JPY. Zisk a ztráta se vypočítají následujícím způsobem: Nejdřív vypočítejte finanční výsledek pro pár EUR/USD a pak pro pár USD/JPY. Tyto výsledky sečtěte a dostanete celkový finanční výsledek. 

Jak víme, pohyb směnného kurzu se měří pomocí pipsů. U jednotlivých kotací se hodnota pipu liší. Při otevírání obchodu musíte znát výsledek v amerických dolarech, pokud se cena změní o 1 pip. Pomůže vám to posoudit aktuální zisk nebo ztrátu a včas pozici zavřít. Pomocí výše uvedených vzorců je to snadné. Hodnota bude záviset na typu kotace (přímá vs. nepřímá), velikosti lotu, hodnotě měny lotu a hodnotě pipu. 

Vezměme si pár GBP/USD, pokud se 1 lot rovná 70 000 librám šterlinků a 1 pip je 0,0001. Jelikož jde o přímou kotaci, použijeme k výpočtu obchodního výsledku první vzorec. Minimální rozdíl mezi cenou pro nákup a prodej je vždy 1 pip. V tomto případě je to 0,0001. Obchodní výsledek 1 lotu u páru GBP/USD se při změně o 1 pip tedy rovná 0,0001 * 70 000 = 7 USD. 

Prozkoumejme nepřímou kotaci páru USD/JPY s velikostí lotu 12 500 000 JPY a hodnotou pipu 0,01. Jelikož jde o nepřímou kotaci, použijeme k výpočtu obchodního výsledku druhý vzorec. Nestačí znát jen hodnotu pipu u nepřímých kotací, protože obchodní výsledek závisí i na cenách pro nákup a prodej. Předpokládejme, že aktuální kurz je 104,75 JPY za 1 USD. Pokud se tedy cena 1 lotu změní, dostaneme tento výsledek: ((1/104,75 - 1/104,76) * 12 500 000 = 11,39 USD. Pokud jsou ceny pro prodej a nákup jiné, bude jiný i obchodní výsledek. Pokud je velikost lotu denominována v amerických dolarech, musíme ji převést na japonský jen na základě ceny, kterou máme v okamžiku otevření pozice. Při otevření dlouhé pozice (nakupujeme 1 lot USD za JPY) se počítá s cenou pro prodej; v případě krátké pozice (prodáváme 1 lot USD za JPY) závisí výpočty na ceně pro nákup. 

Jak vidíme, změny cen různých měnových párů o jeden pip vedou k různým obchodním výsledkům. U páru GBP/USD je to méně než u páru USD/JPY. Čím menší je obchodní výsledek, tím menší ztráty utrpíte v případě nepříznivého cenového vývoje. Zisk bude ale také menší. Začínajícím obchodníkům doporučujeme zvolit si méně „agresivní“ kotace, například páry GBP/USD a USD/CHF. 

Na první pohled mohou výpočty z této kapitoly vypadat příliš složitě. Ve skutečnosti se nemusíte bát, protože všechny odhady provádí automaticky platforma. Brokerské společnosti mohou nabízet různé obchodní platformy, ale princip výpočtu zůstává stejný. Je důležité vědět, v čem spočívají vaše zisky a ztráty. Pomůže vám to vyhnout se zavření obchodu se ztrátou kvůli chybě!
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""