Support service
×

Kapitola 2. Účastníci forexového trhu

Před začátkem obchodování na forexu je důležité pochopit, jakou roli mají na globálním devizovém trhu soukromí investoři. Pochopení jednotlivých typů účastníků forexového trhu a jejich vlivu na trh vám pomůže lépe pochopit, jak se směnné kurzy mění. Níže je zjednodušené schéma interakce mezi účastníky měnového trhu.

Brokerská společnost působí na devizovém trhu jako zprostředkovatel. Brokeři mají roli prostředníků mezi jinými významnými forexovými hráči. Hlavními účastníky forexového trhu jsou komerční banky. Smějí nakupovat/prodávat jménem svých klientů bez zprostředkovatele. Takové obchody lze provádět přímo s jinými bankami, pokud mají dohodu o směnných kurzech, nebo prostřednictvím brokerských společností. Toto je zjednodušené schéma spolupráce: obchodní oddělení komerční banky kontaktuje brokerskou společnost a zeptá se na obchodní podmínky, které aktuálně nabízejí jiné banky. Pokud jsou tyto podmínky pro obě strany výhodné, banky uzavřou obchod prostřednictvím brokerské společnosti, která vydělá na provizi (procento z provedeného obchodu). Brokerské společnosti tedy fungují jako místo, kde se vytvářejí směnné kurzy. Komerční banky dostanou informace o kurzech od brokerských společností.

Dalšími významnými účastníky forexu jsou národní banky různých zemí. Vstupují na trh ne proto, aby zvýšily svůj kapitál, ale aby zhodnotily stabilitu směnného kurzu svých národních měn nebo upravily současnou měnovou politiku. Aby svou činnost skryly, uzavírají obchody často nepřímo – prostřednictvím jedné či více komerčních bank. Národní banky vyspělých zemí se mohou na cestě za společným cílem spojit.

Všichni výše uvedení forexoví hráči jsou aktivními účastníky. Na devizovém trhu nejen provádějí obchody, ale i nabízejí vlastní kotace. Aktivní účastníci zpravidla uzavírají obchody v hodnotě milionů amerických dolarů a nevyužívají maržové obchodování. Označují se i jako tvůrci trhu. Kromě nich jsou na trhu i pasivní účastníci, kteří kotace neurčují, ale uzavírají obchody s kotacemi nabízenými aktivními účastníky.

Pasivními účastníky jsou i různé investiční fondy. Tyto společnosti investují prostředky do cenných papírů vlád a korporací z různých zemí a vydělávají peníze na měnových spekulacích. K nejznámějším investičním fondům patří Quantum Fund George Sorose. Investiční fondy disponují miliardami amerických dolarů. Navíc mohou získat miliardy dolarů z vypůjčených prostředků. Mohou tudíž odolávat intervencím národních bank.

Dalším typem pasivních hráčů na trhu jsou účastníci zahraničního obchodu, zejména společnosti, které vyvážejí nebo dovážejí zboží. Pokud se v cizí měně realizuje dovoz, měla by se tato měna před uzavřením obchodu nakoupit. Pokud je ale v cizí měně vývoz, měla by se tato měna po provedení obchodu prodat. Tyto operace se provádějí prostřednictvím komerčních bank. Dalším typem pasivních účastníků jsou mezinárodní korporace. Tyto společnosti mají své zastupitelské kanceláře v zahraničí. Když se prostředky přesouvají ze zastupitelských kanceláří do ústředí, probíhá přepočet měny. Provádí se i prostřednictvím komerčních bank.

Postupně se dostáváme k pochopení role soukromého investora na forexovém trhu. Soukromý investor obvykle nemá dost kapitálu k obchodování na trhu (minimální velikost obchodu je 100 000 měnových jednotek). Proto obchodníci využívají služeb brokera. Mohou provádět nákup/prodej prostřednictvím komerčních bank, ale jednotlivý investor nemůže na směnném kurzu vydělat. Směnný kurz komerčních bank se mění jednou denně a rozdíl mezi kurzem pro prodej a nákup (spread) je velký.

Proto vznikly brokerské společnosti. Díky maržovému obchodování může soukromý investor otevírat a zavírat obchody i s malým kapitálem.

S rozvojem internetu se brokerské společnosti staly centry obchodování a nabízejí své služby všem. Kdo má pár tisíc amerických dolarů, může to na devizovém trhu zkusit. Ale není kam spěchat! Před otevřením účtu v jednom z center obchodování je lepší si přečíst několik článků nebo knih o forexu a pár měsíců si na demo účtu procvičovat obchodní dovednosti. Takto o nic nepřijdete, jen získáte neocenitelné obchodní zkušenosti.

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""