Support service
×

Kapitola 4. Typy obchodů na forexu

Myšlenka devizových transakcí úzce souvisí s finančními podmínkami. Trh s drahými kovy, úvěrový trh, akciový trh a forex označujeme jako finanční trhy, kde jsou předmětem devizových transakcí finanční nástroje. Tento článek se bude zabývat jen finančními nástroji, které se používají na devizovém trhu. Forexová transakce je dohoda dvou stran o nákupu jedné měny a prodeji jiné měny. Má určitý čas a cenu. Forexové transakce se liší datem připsání peněz na účet (dnem připsání). Dělí se tak na dvě skupiny: na spotové a na forwardové.

Drtivou většinu forexových obchodů tvoří spotové transakce. Dnem připsání spotové transakce je zpravidla druhý pracovní den po uzavření transakce. Takové podmínky jsou pro účastníky trhu, kteří tak mají dost času na dokumentaci, velmi výhodné. Trh, kde se měna směňuje na spotových cenách, se nazývá spotový trh. Je to trh s okamžitou úhradou.

Princip vzájemného vypořádání u spotových transakcí je vhodný zejména pro velké investory. U soukromých investorů (klientů různých brokerských společností), kteří na devizovém trhu obchodují prostřednictvím internetu, se transakce provede ihned po kliknutí investora na tlačítko. U těchto transakcí není důležitý den připsání, protože účet klienta odráží aktuální obchodování na devizovém trhu.

Forwardové transakce zahrnují forwardy, futures, opce a swapy. Označují se i jako deriváty. Tyto finanční nástroje byly vytvořeny speciálně pro obchod, protože pomáhají snižovat případné riziko kolísání cen. Pro soukromého investora, který chce na devizovém trhu vydělat, nejsou příliš důležité. Aby ale získal ucelený obrázek, nabídneme mu na tyto nástroje náhled.

Forwardové kontrakty se uzavírají ke směně určitého množství měny za dohodnutou cenu a v dohodnutém čase (datum vypořádání). Obchod bude uzavřen bez ohledu na aktuální (nebo spotovou) cenu.

Forwardový kontrakt se bude hodit například tehdy, když bude ruská společnost plánovat nákup vybavení ze zahraničí za americké dolary. Představme si, že tato společnost nemá na uzavření obchodu dost peněz, ale čeká, že do měsíce budou na její účet pro zúčtování převedeny rubly. Předpokládá navíc, že sazba pro společnost klesne do záporné oblasti, tj. že USD poroste. V takové situaci má smysl uzavřít s bankou forwardový kontrakt na nákup potřebného množství dolarů s datem vypořádání jeden měsíc a na ceně, která je pro společnost výhodná. Samozřejmě může být těžké najít smluvní stranu, protože i banky očekávají růst dolaru.

Forwardové kontrakty na jedné straně snižují riziko, ale na druhé straně mohou vést ke ztrátě zisku. Pokud americký dolar klesne, přijde společnost o možnost zaplatit za vybavení méně.

Na rozdíl od forwardových kontraktů mají futures standardní termíny splatnosti a fixní objemy měn. Díky tomu se mohou prodávat jako běžné cenné papíry. Futures se obchodují na trhu s futures. Průměrné trvání futures kontraktu je okolo tří měsíců.

Opce se podobají futures, ale jejich obchodování je méně rizikové. Pokud tedy nakupujete futures, budete muset obchod za dohodnutých podmínek uzavřít. Pokud nakupujete opce, můžete odmítnout obchod uzavřít. Opce se obchodují na trhu s opcemi.

Swapový kontrakt je dohoda dvou stran o směně aktiv v předem stanovených intervalech. Společnost například nakoupí od banky 1 000 USD za rubly na spotové ceně se závazkem prodat za měsíc bance zpět 1 000 USD za rubly na spotové ceně, která bude na forexu za měsíc. Swapy jsou smlouvy na míru. Neobchodují se tedy na burzách.

Ze všech forexových obchodů (finančních nástrojů) jsou pro investora nejdůležitější spotové transakce.
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""