Support service
×

Kapitola 6. Kurz pro nákup/prodej a spread

Když jsme dosud mluvili o kotacích, záměrně jsme pro lepší pochopení používali jen spotové (aktuální) směnné kurzy. Kotace na forexu se ale skládá ze dvou kurzů (cen) – kurzu pro prodej (bid) a kurzu pro nákup (ask). Ty se obvykle oddělují lomítkem (/) a zapisují se takto: ask cena / bid cena. Například USD/JPY 104,75/104,85.

Ask cena je cena, za kterou od vás protistrana hodlá podkladovou měnu nakoupit. Bid cena je cena, za kterou vám protistrana hodlá podkladovou měnu prodat. Ve vztahu k vám jde o obrácení nákupní/prodejní ceny. Jak je zřetelně vidět, nakupuje a prodává zájemce, ne vy. Jinými slovy, pokud se chystáte nakupovat podkladovou měnu v kotaci, měli byste se dívat na prodejní (ask) cenu. Pokud chcete naopak podkladovou měnu prodávat, měli byste věnovat pozornost nákupní (bid) ceně.

Pokud například chcete za japonský jen nakoupit 100 USD při kurzu USD/JPY 104,75/104,85, potřebujete 100 x 104,85 = 10 485 japonských jenů. Pokud chcete prodat 100 USD za japonské jeny, získáte 100 x 104,75 = 10 475 japonských jenů.

Grafické znázornění směnných kurzů se liší podle obchodní platformy, poskytované online brokery. Vzhledem k tomu, že velká čísla se mění jen zřídka, zobrazují se v prodejní (ask) ceně oficiálních kotací na forexu jednou za čas. Výše uvedená kotace USD/JPY tedy může vypadat takto: USD/JPY 104,75/85. Pojem velké číslo označuje základní množství 100 pipsů. Proto se v prodejní (ask) ceně zpravidla zobrazují jen poslední dvě číslice.

Rozdíl mezi bid a ask cenou (levá a pravá strana) se nazývá spread. Spread je způsob, jakým může strana, která určuje kotaci, vydělat.

Broker například nabízí pro pár USD/JPY směnný kurz 104,75/85 se spreadem 10 pipsů. Prodáte 100 USD a získáte 100 x 104,75 = 10 475 japonských jenů. Zároveň, pokud si někdo těch 100 USD koupí, bude zaplacena částka 100 x 104,85 = 10 485 jenů. Broker tedy vydělá 10 485 - 10 475 = 10 jenů. Broker očividně vydělává na opačných transakcích – čili když někdo nakoupí a prodá. To je základní princip výdělku brokera na forexu.

Zisk 10 JPY (přibližně 0,1 USD) není nic ve srovnání s obchodem o 100 USD. Při větší minimální velikosti obchodu, řekněme 100 000 USD, budou proto směnárny používat větší spready než u kotací na forexu. Skutečná směnárna pak nabídne následující směnný kurz pro pár USD/JPY: 102,00/108,00 se spreadem 600 pipsů. V tomto případě získáte za 100 USD 600 japonských jenů (resp. 5,56 USD).

V dalších kapitolách se naučíte se, jak vypočítat zisk z provedeného obchodu v požadované měně.  Zatím stačí vědět, že každá kotace na forexu má dvě ceny – ask a bid cenu – a že spread je jejich rozdíl, vypočítaný v pipsech.

Spread je zdrojem příjmů pro stranu, která kotaci určuje. Různí brokeři, kteří soukromým investorům umožňují přístup k online devizovému obchodování, proto většinou neúčtují provizi. Vydělávají spíš na spreadech. V následujících kapitolách probereme otevírání a zavírání pozic na devizovém trhu. Dozvíte se, proč nejsou vysoké spready pro soukromé investory dobré. Zatím stačí vědět, že při výběru brokera musíte věnovat pozornost hlavně velikosti spreadu: čím menší je, tím lépe.

Kdo určuje kurzy pro nákup a prodej? Kde se berou? Kotace měn se určují jen na základě nabídky a poptávky na devizovém trhu. Jde hlavně o aktivní účastníky trhu, kteří ovlivňují směnné kurzy (typy účastníků trhu jsme už probrali). Po velké změně směnného kurzu ovlivňují velcí pasivní účastníci a miliony jednotlivých obchodníků i další změny směnných kurzů. Pokud se tedy většina účastníků trhu snaží o prodej určité měny, její cena klesá. Pokud chce většina tuto měnu kupovat, její cena roste. Cílem obchodníka je tedy včas tento trend rozpoznat.

Velikost spreadu není pro účastníky trhu vždy stejná. Pro hlavní hráče, kteří otevírají obchody za miliony amerických dolarů, je velikost spreadu minimální – jen několik pipsů, protože i malé spready mohou u těchto obchodů přinést velké zisky. Pro menší hráče je spread větší, protože obchodují s menšími prostředky. Proto může spread ve směnárnách činit stovky pipsů.

Velikost spreadu může růst, pokud je směnný kurz nestabilní a rychle se mění. Pokud tedy počet nákupů a prodejů kvůli zveřejnění důležitých makroekonomických statistik (podrobný popis složek fundamentální analýzy přinesou následující kapitoly) stoupne, zvětší někdy online brokeři velikost spreadu. Měli byste na to pamatovat i při výběru maloobchodního brokera. Je vhodnější zvolit si brokera, který nabízí fixní spready.

Velikost spreadu někdy závisí na tržní likviditě konkrétní měny. Pokud se měna na devizovém trhu aktivně neobchoduje, bude spread v daných kotacích vyšší. To je nejčastější u mezibankovních směn, kdy banky směňují exotické měny rozvíjejících se trhů s nízkou likviditou. Soukromí investoři na devizovém trhu obchodují především vysoce likvidní měny.

Velikost spreadu pro velké účastníky trhu může záviset na objemu obchodu. Pokud se částka výrazně liší od průměrných obchodů v dané měně, může se spread zvýšit. Na jedné straně s sebou všechny velké obchody nesou významná rizika. Na druhé straně banky u menších obchodů více ztrácejí.

Velikost spreadu může ovlivnit i vztah mezi smluvními stranami. Pokud je dobrý, mohou se strany dohodnout na menším spreadu. Naopak, pokud zástupce banky obchod s určitým klientem sjednat nechce, může spread záměrně nadsadit a klient obchod odmítne.

Klíčovými pojmy pro obchodování na devizovém trhu jsou tedy bid cena, ask cena a velikost spreadu v kotaci. Soukromí investoři by měli vědět, co tyto pojmy znamenají. Při obchodování na forexu jsou všechna rozhodnutí rychlá, a proto je nepřijatelné se v základních pojmech neorientovat.

Soukromé investory by nemělo vystrašit, že se na devizovém trhu obvykle uzavírají obchody za stovky tisíc amerických dolarů. Princip maržového obchodování, kterému se budeme věnovat v následujících kapitolách, umožňuje soukromým investorům otevírat stokrát větší obchody než s vlastními prostředky.
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""