Support service
×

Kapitola 7. Křížové kurzy

Obchodní operace na forexu se neprovádějí jen s americkým dolarem. Záměrně jsme se o nich kvůli srozumitelnosti zatím nezmínili. Měnové kurzy, které neobshaují americký dolar, se nazývají křížové. Zpravidla je obchodují jen zkušení obchodníci, protože k úspěchu jsou v tomto případě potřeba hluboké znalosti hospodářských ukazatelů konkrétních zemí. Jako příklady křížových kurzů mohou posloužit GBP/JPY, EUR/JPY a GBP/EUR.

Pozice měn v hlavních (dolarových) párech jsou striktně dány a mohou se lišit v závislosti na protistraně, která je kótovaná. Například kanadská banka může určit kanadský dolar v páru EUR/CAD. Tuto nuanci je třeba mít při provádění transakcí s křížovými kurzy na paměti, aby nedocházelo ke špatným obchodním rozhodnutím. Výjimkou je britská libra. Uvádí se vždy jako GBP/___, tj. vždy je podkladovou měnou.

Proč jsou křížové kurzy na forexu tak oblíbené? Představme si situaci, kdy v Kanadě očekáváme velký ekonomický růst, například kvůli nově objeveným ropným nalezištím (Kanada patří mezi hlavní světové dodavatele ropy). Poslední hospodářský ukazatel v Japonsku zároveň signalizuje dočasný propad ekonomiky. Jelikož hospodářská situace zemí přímo souvisí s kurzem jejich měn na světových devizových trzích, je zřejmé, že by se měly nakupovat kanadské dolary a prodávat japonské jeny. Pokud ale takový obchod uděláte s americkými dolary, může to přinést jakýkoli výsledek. Americký dolar se může pohybovat nahoru nebo dolů, protože nemusíme mít jasné informace o hospodářském klimatu v USA. Když tedy za americké dolary  nakoupíte kanadské dolary (kotace USD/CAD), nemusíte dosáhnout očekávaného zisku, protože prodej japonských jenů za americké dolary (USD/JPY) by mohl přinést úplně totéž. Pokud tyto operace provedeme najednou a ve stejném objemu, ale bez amerických dolarů, přestaneme být závislí na situaci americké ekonomiky. Tohoto výsledku dosáhneme na forexu pomocí křížových kurzů, a vyhneme se tak tomu, aby byl kurz měn v našem případě ovlivněn faktorem americké ekonomiky.

Většina obchodů na forexu se provádí na hlavních, tj. dolarových, párech. Kříže jsou méně likvidní. Proto se křížové kurzy nevypočítávají vzhledem k vzájemné ask/bid ceně, jak je tomu u hlavních kurzů. Jinak by se trh s křížovými páry mohl stát spekulativním a každý účastník by ho mohl plně ovládnout. Navzdory absenci dolaru v křížových kurzech se při tvorbě jejich kotací berou v úvahu pouze hlavní páry, tj. s americkým dolarem.

Jak se křížové kurzy vypočítávají? Jsou tři způsoby výpočtu křížových kurzů – podle toho, jestli je americký dolar v hlavních kotacích měn, které nás zajímají, podkladová, nebo kótovaná měna. Použijeme proto jednoduchá aritmetická pravidla pro násobení a dělení zlomků. Přitom bychom pár USD/JPY samozřejmě neměli považovat za skutečný zlomek. Pokud tedy znázorníme japonský jen vůči americkému dolaru jako skutečný zlomek, pak se dá kotace 104,78 (počet jenů vyměněných za dolar) zapsat jako JPY/USD. Z praktických důvodů se měnový pár označuje USD/JPY. První typ výpočtu se používá pro měny s přímými kotacemi vůči americkému dolaru (americký dolar je podkladovou měnou v páru pro obě měny). Vezměme si například japonský jen (JPY) a švýcarský frank (CHF). Když máme po ruce kotace USD/JPY a USD/CHF vůči americkému dolaru, můžeme pomocí zlomků odvodit křížový kurz franku vůči jenu:

CHF/JPY = USD/JPY : USD/CHF.

Musíme tedy USD/JPY vydělit USD/CHF. Například pokud USD/JPY stojí 104,78 a USD/CHF stojí 1,0505, pak se bude křížový kurz franku vůči jenu rovnat zaokrouhlenému CHF/JPY 99,74.

Druhý výpočet se používá pro měny s přímými a reverzními kotacemi vůči americkému dolaru (v tom případě je dolar podkladovou měnou v páru pro jednu měnu a kótovanou měnou pro druhou měnu). Vezměme si japonský jen (JPY) a australský dolar (AUD). Pokud uvážíme kotace USD/JPY a AUD/USD vůči americkému dolaru, můžeme pomocí zlomků odvodit křížový kurz švýcarského franku vůči jenu:

AUD/JPY = AUD/USD * USD/JPY.

Musíte tedy AUD/USD vynásobit USD/JPY. Například pokud USD/JPY stojí 104,78 a AUD/USD stojí 1,0564, křížový kurz australského dolaru vůči japonskému jenu se rovná zaokrouhlenému AUD/JPY 110,69.
Třetí typ výpočtu se používá pro měny s reverzními kotacemi vůči americkému dolaru (dolar je kótovaná měna pro obě měny). Vezměme si britskou libru (GBP) a australský dolar (AUD). U kotací GBP/USD a AUD/USD vůči dolaru můžeme pomocí zlomků odvodit křížový kurz britské libry vůči australskému dolaru:

GBP/AUD = GBP/USD : AUD/USD.

To znamená, že GBP/USD musíme vydělit AUD/USD. Například pokud GBP/USD stojí 0,5028 a AUD/USD stojí 1,0564, pak se křížový kurz britské libry vůči australskému dolaru rovná zaokrouhlenému GBP/AUD 0,4760.

Je třeba říct, že jsme pro zjednodušení vzorců nebrali v potaz bid/ask cenu měnového kurzu a používali jsme zatím jen aktuální (spotové) ceny. Ale každá hlavní (dolarová) kotace má, stejně jako křížové páry, dvě ceny. Kam bid a ask ceny dát? Odpověď závisí na porozumění logice výpočtu křížových kurzů. Vraťme se k prvnímu výpočtu, který se týká švýcarského franku (CHF) a jenu (JPY). Zajímá nás kotace křížového páru CHF/JPY. Pro určení bid ceny švýcarského franku v této kotaci (bid/ask cena, jak jsme se právě dozvěděli, vždy odkazuje k podkladové měně), musíme uvažovat takto: Jelikož máme zájem o nákup švýcarských franků, musíme nejdříve nakoupit dolary za japonské jeny a pak je prodat za švýcarské franky. Proto je pro nás důležitá bid cena páru USD/CHF. Měli bychom brát v úvahu i ask cenu USD/CHF. Bid cena švýcarského franku, který má být vyměněn za japonský jen v křížovém páru CHF/JPY, se tedy vypočítá podle následujícího vzorce:

CHF/JPY (bid) = USD/JPY (bid) : USD/CHF (ask).

Stejným způsobem lze odvodit vzorec pro ask cenu švýcarského franku vůči japonskému jenu v kotaci křížového páru CHF/JPY:

CHF/JPY (ask) = USD/JPY (ask) : USD/CHF (bid).

U druhého a třetího typu výpočtu používáme stejné vzorce:

AUD/JPY (bid) = AUD/USD (bid) * USD/JPY (bid),

AUD/JPY (ask) = AUD/USD (ask) * USD/JPY (ask),

GBP/AUD (bid) = GBP/USD (bid) : AUD/USD (ask),

GBP/AUD (ask) = GBP/USD (ask) : AUD/USD (bid).

Je třeba říct, že obchodníci tyto vzorce kvůli nešikovnosti nepoužívají. Forex má pohodlnější způsoby výpočtu křížových kurzů pro nákup a prodej. Jeden počítá s průměrem bid a ask sazby pro každou kotaci s dolarem. Poté ze vzorců pro aktuální (spotové) ceny můžeme vypočítat aktuální kotaci křížového páru. Ta je pak za určitý počet bodů jakoby „odebrána“ (spread je vyrovnán) a my dostaneme pro křížový pár nákupní a prodejní cenu.

Vezměme si příklad švýcarského franku (CHF) a japonského jenu (JPY). Předpokládejme, že prodejní/nákupní kurzy těchto měn jsou: USD/CHF 1,0502/08 a USD/JPY 104,74/82, takže průměrné kurzy se vypočítají takto:

USD/CHF (prům.) = (1,0502 + 1,0508) / 2 = 1,0505,

USD/JPY (prům.) = (104,74 + 104,82) / 2 = 104,78.

Ty se dále použijí ve vzorcích pro výpočet kotací s křížovými kurzy při aktuální (spotové) ceně. Výsledná hodnota křížového páru CHF/JPY (prům.) 99,74 pak projde odebráním, například 5 bodů v každém směru, čímž se vytvoří bid a ask cena páru CHF/JPY 99,69/79.

Pamatujte, že tento zjednodušený výpočet může skrývat určité problémy. Jelikož obchodníci vydělávají na forexu jen konverzními transakcemi (přes křížení), musí být spread poměrně velký, aby zabránil ztrátám při reverzním obchodu s protistranou. To je zvlášť důležité u „exotických“ křížových kurzů na trzích s nízkou likviditou. Pokud bychom tuto kapitolu shrnuli, analýza a předpověď pro křížové kurzy se neliší od testování a tvorby výhledů pro hlavních páry s americkým dolarem, tj. mají vlastně shodné nástroje.
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""