Support service
×

Kapitola 9. Forex a směnárna

Cílem obchodování na forexu jsou výdělky prostřednictvím měnových spekulací. Výše jsme popsali měnový trh, ale vynechali jsme témata jako počáteční kapitál nutný pro práci na forexu a očekávatelný zisk. V této kapitole se je pokusíme vysvětlit.

Protože směna ve směnárně je zjednodušený model výnosu na forexu, začneme jejím popisem. Teoreticky můžete dosáhnout zisku nákupem nebo prodejem měn ve směnárně, ale částka je ve srovnání s možnostmi online výdělků na forexu malá.

Představte si, že máte 1 000 USD a chcete vydělat na měnových spekulacích ve směnárně. Předpokládejme, že kurz amerického dolaru vůči japonskému jenu je ve směnárně 104,15/106,65. Předpokládáme růst japonského jenu vůči americkému dolaru, a proto se rozhodneme za všechny své dolary nakoupit jeny. Z předchozích kapitol víme, že ask a bid ceny se vztahují k podkladové měně páru, v našem případě k americkému dolaru. Prodáváme tedy dolary, které pak směnárna koupí. Kurz pro nákup, tj. bid, je uveden v kotaci jako první. Dostaneme tedy 104,15 * 1 000 = 104 150 JPY.

Pokud jeny obratem prodáme za dolary, dostaneme na základě uvedené kotace 104 150 / 106,65 = 976,56 USD. Při této operaci budou tudíž naše ztráty 1 000 - 976,65 USD = 23,35 USD. Co je tedy potřeba pro zisk? Očividně potřebujeme, aby ask cena v kotaci páru USD/JPY klesla pod původní nákupní cenu, tj. aby bid cena klesla o více než 250 pipsů. Všimněte si, že 250 je velikost spreadu kotace, to znamená, že ask cena by se měla změnit alespoň o velikost spreadu, abychom získali zpět 1 000 USD. Problém je v tom, že na změnu směnného kurzu o 250 pipsů můžeme čekat dost dlouho (týdny, měsíce) – podle situace na forexu. Představte si ale, že kurz se nakonec změní o 500 pipsů v příznivém směru; to znamená, že kotace páru USD/JPY je 99,15/101,65. Kolik z prodeje japonských jenů získáme? Dostaneme 104 150 / 101,65 = 1 024,59 USD. Náš čistý zisk z operace tedy bude 1 024,59 USD - 1 000 USD = 24,59 USD. Ve skutečnosti můžeme na změnu kurzu o 500 pipsů čekat příliš dlouho. To znamená, že 24,59 USD může být naším měsíčním, nebo dokonce čtvrtletním ziskem. To přirozeně není to, co chceme. Ale klid, práce na forexu je úplně jiná!

Z předchozího příkladu jsme získali cennou informaci, že čím je spread kotace nižší, tím je pro obchodníky výhodnější. Ve směnárnách se spread může rovnat stovkám ticků; kotace se přitom mění zpravidla jen jednou za 24 hodin. Na forexu závisí velikost spreadu na straně, která kotaci určuje. Pro soukromého investora, který pracuje online, určí objem spreadu jeho online broker (brokerská společnost). Proto je důležité vybrat si brokera, který nabízí nejvýhodnější obchodní podmínky. V závislosti na měnových párech činí spread obvykle 1 až 10 pipsů. Jak jsme ale uvedli výše, když je měnový trh nestabilní, online brokeři podle toho jednají.

Dalším poučením z předchozího příkladu je to, že pro zisk ze spekulací se směnnými kurzy ve směnárně je nutné měnu nakoupit, aby bylo možné včas provést reverzní operaci, tj. prodat ji. Navíc, v příkladu se směnárnou, abychom mohli japonské jeny za americké dolary nakoupit, musíme mít v dolarech celou částku. To je samozřejmě náročné. Na forexu je ale všechno jednodušší – o tom dále. Ještě jedna věc, které bychom měli věnovat pozornost: při měnových spekulacích můžeme použít jen prostředky, které máme v hotovosti. Samozřejmě nám nikdo nebrání, vzít si bankovní úvěr, ale žádná banka nám nedá úvěr na spekulace se směnným kurzem. Navíc byste při takových spekulacích nechtěli přijít o většinu kreditu a zadlužit se, že? S forexem je všechno jednodušší. Pomocí maržového obchodování, které probereme v další kapitole, a poměrně zanedbatelné částky (třeba jen několika tisíc amerických dolarů) můžeme spravovat kapitál, který je stokrát větší než naše prostředky.  Čím větší kapitál spravujeme, tím větší může být zisk. Pokud bychom nakoupili japonské jeny ne za 1 000 USD, ale třeba za 100 000 USD, nezískali bychom 24,59 USD, ale 2 459 USD. A to stojí za další vzdělávání ve forexu, že? Dokončeme tedy diskusi o směnárnách a přejděme k devizovému trhu.

Abyste mohli pracovat na forexu online, měli byste si vybrat brokera. Ten vám otevře účet, na který vložíte určitou částku peněz, tzv. kauci. Výše kauce je otázka filozofická i praktická zároveň. Záleží na agresivitě vašeho obchodování, na použité páce (o té v další kapitole), na počtu současně otevřených lotů (o tom později), na vašich zkušenostech s forexem atd. Nováčkům doporučujeme mít na kauci nejméně 1500–2000 USD. Kauce je zpravidla na speciálních účtech vedených v několika měnách, které vám broker v bance otevře. Brokeři jsou většinou společnosti registrované v zahraničí. Proto jsou účty otevírány v amerických dolarech, což ale (na rozdíl od příkladu se směnárnou) neznamená, že budete moci pracovat jen s kotacemi dolaru. K nákupu japonských jenů za libry nemusí mít obchodník na účtu libry. Výhodou forexu je možnost vydělávat na směnných kurzech bez reálných zásob měny, tj. termín valuace měny ztrácí na důležitosti. Když máme na kauci americké dolary, můžeme obchodovat v jakékoli jiné měně. Připomeňme si příklad se směnárnou, kde jsme čekali na růst kurzu japonského jenu vůči americkému dolaru, tj. na okamžik, kdy dolar v kotaci USD/JPY vůči jenu klesne. Co kdybychom naopak čekali na růst dolaru vůči jenu? Bylo by logičtější nakupovat za japonské jeny americké dolary, ale co když máme jen 1 000 dolarů a jeny ne? Ve směnárně bychom přirozeně takovou operaci provést nemohli. Na forexu obchodník podobné obchody dělat může, protože měna nemá svou skutečnou oporu (jak jsme uvedli výše), peníze se získají jen spekulacemi a zisk se převede na měnu kauce, tj. na americké dolary.

Princip dosažení zisku je stejný: k provedení operace bychom měli měnu nakoupit na ceně nižší a pak ji prodat na ceně vyšší. Především, měnu prodávejte dráž, abyste ji později koupili levněji. Je to prakticky totéž. Je to proto, že jedna měna je vždy kupována nebo prodávána za jinou. První fáze operace na forexu se nazývá otevření pozice. Druhá se nazývá zavření pozice. V okamžiku zavření pozice se vypočítá zisk/ztráta z obchodu, který/á se adekvátně přičte/odečte ze zajišťovacího účtu. Obchod můžete otevřít umístěním nákupního/prodejního příkazu na podkladové měně. Nákupní pozici se říká dlouhá pozice. Prodejní pozici se říká krátká pozice. Když například uslyšíte frázi „,mám otevřenou dlouhou pozici na americkém dolaru vůči japonskému jenu“, znamená to, že v očekávání růstu amerického dolaru vůči japonskému jenu došlo k nákupu určitého množství dolarů za jeny.

Minimální objem operace na forexu se nazývá lot. Jeho velikost se uvádí v kótované měně, zpravidla se rovná 100 000 USD. Na měnovém trhu otevíráte a zavíráte pozice, jejichž velikost v lotech se vždy rovná celému číslu. Možná se ptáte, jak může soukromý investor na forexu působit, když je minimální částka obchodu tak vysoká. Princip maržového obchodování, kterému se budeme věnovat v následující kapitole, vám umožní spravovat prostředky ve výši 100 000 USD, i když máte na kauci jen několik tisíc dolarů a riskujete jen svůj vklad.

Ale ani maržové obchodování nemůže zachránit ty, kteří takové částky nemají. Na forexu může obchodovat kdokoli s poměrně malým kapitálem (kolem 1 000 USD). Pro takové investory mají brokeři mini loty ve výši 10 000 USD. Někteří brokeři nabízejí dokonce mikro loty ve výši 1 000 USD; na ty stačí jen několik set dolarů. Tyto loty se ale používají jen zřídka. V praxi budete jako začátečník obchodovat pravděpodobně jen mini loty.

Je třeba říct, že čím vyšší je vaše kauce, tím víc současně otevřených lotů můžete mít. V závislosti na strategii, kterou si každý obchodník vytváří, budete možná potřebovat několik současně otevřených pozic. To je potřeba na začátku obchodování zvážit. Měli byste proto vždy kontrolovat výši své kauce.

Jaký je přibližný zisk z jedné operace na forexu? Představte si, že jsme u mini lotů, kauce dělá 1 000 USD; předpokládáme růst amerického dolaru vůči japonskému jenu při aktuální kotaci USD/JPY 104,75/80. Jak vidíme, spread se rovná 5 bodům, což je pro forex typické a je to podstatně méně než v případě směnárny. Předpokládejme, že otevíráme dlouhou pozici na páru USD/JPY s jedním mini lotem při kotaci 104,80 jenů za dolar. Naše předpověď pohybu kurzu se potvrdí a v okamžiku zavření pozice je kurz páru USD/JPY 105,10/15. Podařilo se nám tedy „zachytit“ ziskový pohyb 105,10 – 104,80 = 30 ticků. Je dobré říct, že ticky odpovídají kótované měně, tj. japonskému jenu. Pro výpočet hodnoty zisku v amerických dolarech je nutné převést 30 ticků na ekvivalent v dolarech a vynásobit to velikostí mini lotu 10 000. Chcete-li na ekvivalent v dolarech převést pipsy, vydělíte 0,30 kurzem pro prodej dolaru vůči japonskému jenu, tj. 0,30 / 105,15 = 0,0029. Získaná hodnota odpovídá v dolarovém ekvivalentu 29 bodům a po vynásobení 10 000 dostaneme sumu našeho zisku – 29 USD. Pohyb kurzu byl v tomto případě jen 30 ticků; s 1 000 USD jsme získali 29 USD. Ve skutečnosti se dá pohyb na forexu „zachytit“ během několika hodin, nebo dokonce minut.

Pokud bychom chtěli tuto kapitolu shrnout, porovnáme zisk z operace ve směnárně, popsané na začátku kapitoly, se ziskem z operace na forexu, probrané na konci kapitoly. Je vidět, že možnosti na forexu jsou s možnostmi ve směnárně nesrovnatelné. Zisk, kterého lze teoreticky ve směnárně dosáhnout za měsíc, lze na forexu dosáhnout za hodinu!
 

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""