Support service
×

Broker

Broker je profesionální účastník trhu, který provádí transakce s konkrétní sadou nástrojů buď jménem a na účet klienta, nebo svým vlastním jménem a na účet klienta na základě komutativních smluv s klientem.

 

Broker je osoba nebo právnická osoba, která má licenci k provádění operací na trhu cenných papírů jménem klientů. Brokeři se dělí do tří skupin. Do první skupiny patří brokeři, kteří si účtují vyšší provize a poskytují celou škálu služeb (tzv. full-service broker), včetně účasti na IPO a podávání zpráv o společnostech. Druhá skupina odkazuje na brokery, kteří nabízejí omezenou škálu služeb (tzv. discount broker či diskontní) a účtují si průměrné provize, ale neposkytují všechny služby. Neposkytují například doporučení ohledně nákupu / prodeje určitých druhů cenných papírů. A nakonec existují tzv. deep discount brokers, kteří v zásadě pouze provádějí příkazy klientů, kteří nepotřebují další služby.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""