Support service
×

Křížové sazby

Během obchodních operací na světovém trhu se často používají křížové sazby. Co to znamená?

 

Křížová sazba je směnný kurz mezi dvěma měnami, který vyplývá z jejich sazby ve vztahu k sazbě třetí měny. Na světovém trhu se zpravidla používají křížové sazby s americkým dolarem jako třetí měnou. Důvodem je to, že americký dolar není ve většině devizových operací jen hlavní rezervní měnou, ale také měnou transakce. Křížové sazby, neboli křížové měnové páry, zahrnují CHF/JPY, GBP/CHF, EUR/GBP, EUR/CHF a EUR/JPY.

 

Výpočty křížových sazeb CHF/JPY, GBP/CHF, EUR/GBP, EUR/CHF a EUR/JPY jsou založeny na násobení:

GBP/JPY = GBP/USD x USD/JPY

GBP/CHF = GBP/USD x USD/CHF

EUR/CHF = EUR/USD x USD/CHF

EUR/JPY = EUR/USD x USD/JPY.

 

Pokud je například sazba EUR/USD 1,0100 a sazba USD/JPY 123,50, odpovídá EUR/JPY 1,0100 x 123,50 = 124,73.

 

Výpočty křížových sazeb EUR/GBP a CHF/JPY jsou definovány dělením: EUR/GBP = EUR/USD / GBP/USD

CHF/JPY = USD/CHF / USD/JPY.

 

Pokud je například sazba EUR/USD 1,0100 a sazba GBP/USD 1,5720, odpovídá EUR/GBP 1,0100 / 1,5720 = 0,6425.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""