Support service
×

Futures

Futures kontrakt, neboli termínový kontrakt, je dohoda o koupi nebo prodeji předem stanoveného množství určité komodity za konkrétní cenu ke konkrétnímu datu v budoucnosti.

 

Co je tedy futures kontrakt?

Futures kontrakt je povinnost koupit nebo prodat komoditu v daném čase v budoucnosti za cenu stanovenou dnes.

 

1. Kontrakty jsou směnitelné. To znamená, že jsou standardizovány s ohledem na zboží, čas a místo dodání.

 

2. Slovo „komodita“ má velmi obsáhlou definici a zahrnuje finanční nástroje a kotace akcií.

 

3. Kontrakty jsou obchodovány na regulované burze futures, takže kupující a prodávající se mohou snadno najít.

 

Poznámka: futures kontrakt je závazkem (ale nikoli právem, jako je tomu u opcí) a tento závazek by měl být splněn. Ve většině případů se provádí prostřednictvím reverzní transakce, v jejímž důsledku prodávající uzavře pozici (prodá, pokud koupil; koupí, pokud prodal). V užším slova smyslu však může prodejce pozici udržet až do data dodání, kdy je vypořádaná burzou, kde se s těmito komoditami obchoduje, nebo v hotovosti.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""