Support service
×

Futures

Futures kontrakt, neboli termínový kontrakt, je dohoda o koupi nebo prodeji předem stanoveného množství určité komodity za konkrétní cenu ke konkrétnímu datu v budoucnosti.

 

Co je tedy futures kontrakt?

Futures kontrakt je povinnost koupit nebo prodat komoditu v daném čase v budoucnosti za cenu stanovenou dnes.

 

1. Kontrakty jsou směnitelné. To znamená, že jsou standardizovány s ohledem na zboží, čas a místo dodání.

 

2. Slovo „komodita“ má velmi obsáhlou definici a zahrnuje finanční nástroje a kotace akcií.

 

3. Kontrakty jsou obchodovány na regulované burze futures, takže kupující a prodávající se mohou snadno najít.

 

Poznámka: futures kontrakt je závazkem (ale nikoli právem, jako je tomu u opcí) a tento závazek by měl být splněn. Ve většině případů se provádí prostřednictvím reverzní transakce, v jejímž důsledku prodávající uzavře pozici (prodá, pokud koupil; koupí, pokud prodal). V užším slova smyslu však může prodejce pozici udržet až do data dodání, kdy je vypořádaná burzou, kde se s těmito komoditami obchoduje, nebo v hotovosti.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""