Support service
×

Hedging

Hedging (z angl. zajišťování) je metoda ochrany finančních prostředků klienta před nepříznivými cenovými výkyvy otevřením pozice v opačném směru nebo na opačném trhu.

Hedging: zajišťuje ochranu před možnými ztrátami v době vypořádání forwardové dohody; poskytuje vyšší flexibilitu a efektivitu transakcí; snižuje náklady spojené s obchodováním se skutečnými komoditami; snižuje riziko ztrát, protože změny cen komodit jsou kompenzovány ziskem z futures.

 

Ztráty jsou zpravidla omezeny buď po dosažení stop loss, nebo když se cena obrátí a vydá se správným směrem. Tyto scénáře jsou dobře známé, takže není třeba se jim nyní blíže věnovat. Jde o to, že obchodníci, kteří nepoužívají money management (z angl. správu peněz), si ukrojí z koláče více, než dokážou sami zpracovat, zatímco ti, kteří nepoužívají risk management (z angl. řízení rizik), vždy útočí, ale nikdy nebrání.

 

Hedging je na Forexu základním prvkem ochrany před riziky a zárukou zisku. Zde je jednoduchý příklad: otevřeli jste prodejní pozici na páru EUR/USD na základě signálů ukazatele MACD. Poté jste byli třikrát za sebou ziskoví. Ale najednou se cena posunula nahoru a vaše ztráty se za posledních dvacet čtyři hodin zvyšují. V tuto chvíli přichází na řadu hedging. Jak to tedy udělat správně? Trochu matematiky a analýz nám k tomu pomůže.

 

Zajištění pozice (locking) je také oblíbeným nástrojem, který je ale přinejlepším neúčinný a který je často sebeklamem. Navíc jde ruku v ruce s negativním swapem, protože pozitivní swap na páru je menší než negativní. Výsledkem je, že se tato akce jako taková neliší od obrácení pozice na základě pokračování pohybu a poté na základě úplného návratu do bodu první pozice.

 

Důvodem jakýchkoli ztrát je tedy neočekávaný pohyb měny (ve vztahu k měnovému trhu). Pamatujte, že se jedná o měnu, nikoli o měnový pár! Pokud vidíte, že příčina ztrát na prodejní pozici u páru EUR/USD spočívá v klesajícím dolaru, je docela možné této situace využít převodem aktiva na jiný měnový pár bez amerického dolaru. Aby to bylo možné, je nutné určit následující:

 

1) Najděte pár nebo páry, které dobře korelují s EUR/USD.

 

2) Ujistěte se, že tento nástroj (tyto nástroje) jsou volatilnější než ten (ty) první, takže zisk převyšuje ztrátu.

 

3) Otevřete opačnou pozici (pozice) vůči americkému dolaru. Důležité: pozice by měly být otevírány ve stejném poměru.

 

To je důležité, protože 1 lot páru EUR/USD se nerovná 1 lotu páru GBP/USD. Rozdíl spočívá v ceně za pip (například USD/JPY) a volatilitě páru. S těmito faktory by se mělo počítat, aby bylo možné efektivně převést pozici na jiný pár. V opačném případě mohou být nesrovnalosti příliš závažné. Počáteční zůstatek je pro nás důležitější, poté je na řadě větší zisk ve vztahu ke ztrátám. Dalším cílem je dosažení swing efektu po konci rally, který přináší ztráty na páru EUR/USD a generuje zisk na GBP/USD. Po silném pohybu následuje fáze konsolidace a v určitém okamžiku se ztráty na prvním páru snižují. V tomto okamžiku máte velkou šanci opustit pozici se ziskem. Celkový pozitivní swap vám poskytne další podporu. Ve skutečnosti můžete pomocí této metody převést investovaná aktiva na pár EUR/GBP. Ukázali jsme to na jednoduchém příkladu. Pro dosažení lepších výsledků však lze použít složitější kombinace s dalšími měnovými páry.

 

K určení stupně korelace se obvykle používá algoritmus založený na vzorci lineární korelace, který je vázaný na ukazatel MT4. Je také potřeba poznamenat, že metody hedgingu jsou velmi rozmanité. Uvedený příklad by tedy mohl využít i páry bez běžných měn. V tomto případě však může být rozpětí zisku/ztráty vyšší. Klíčem hedgingu je dosažení žádaného zůstatku diverzifikací vašich finančních prostředků.

 

Typy hedgingu:

 

Klasický hedging

 

Klasický hedging spočívá v držení opačných pozic na trhu. Tuto hedgeovou (zajišťovací) metodu používali prodejci zemědělských produktů v americkém Chicagu.

 

Úplný a částečný hedging

 

Úplný hedging spočívá v ochraně před riziky pro úplnou výši transakce. Tento typ zajištění zcela eliminuje možné ztráty spojené s cenovými riziky. Částečný hedging zajišťuje pouze část aktuální transakce.

 

Předvídavý hedging

 

Předvídavý hedging spočívá v nákupu nebo prodeji v dostatečném předstihu před tím, než se obchod uskuteční na fyzickém trhu. V období mezi uzavřením obchodu na futures trhu a uzavřením obchodu na fyzickém trhu slouží futures kontrakt jako náhrada za skutečný kontrakt na dodávku zboží. Předvídavý hedging lze také využít prostřednictvím nákupu nebo prodeje naléhavé komodity a následného provedení prostřednictvím burzy cenných papírů. Tento typ zajištění je na akciovém trhu nejběžnější.

 

Selektivní hedging

 

Při selektivním zajišťování se obchody na trhu futures a spotovém trhu liší objemem a časem provedení pokynu.

 

Křížový hedging

 

Křížové zajištění je charakterizováno skutečností, že operace na termínovém (futures) trhu zahrnuje kontrakt nikoli na podkladové aktivum na fyzickém trhu, ale na jiný finanční nástroj. Například na reálném trhu existují operace s akciemi, zatímco futures trh obchoduje s futures pomocí akciových indexů.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""