Support service
×

Finanční páka

Finanční páka, neboli pákový efekt, je poměr mezi výší marže a vypůjčenými prostředky na ni přidělenými: 1:100, 1:200, 1:500. Pákový efekt 1:100 znamená, že obchodník musí mít na obchodním účtu částku, která je stokrát nižší než částka transakce.

 

Poměr půjčky se nazývá pákový efekt. Jeho hodnota se může značně lišit – od 1:1 do 1:500. To znamená, že zákazník může nakupovat / prodávat měny v množství 500krát převyšující marži! Například pokud si obchodník zvolí pákový efekt 1:100 a provede vklad ve výši 100  USD, má možnost koupit měnu za 100*100=10 000 USD. Po zakoupení měny s příznivou změnou kurzu obchodník provede prodej, čímž získá zisk z fluktuací měnového kurzu. Jinými slovy, obchodník dokončí transakci. V okamžiku uzavření obchodu se kredit automaticky uzavře, marže zůstane na účtu obchodníka, stejně jako vydělaný zisk. Toto schéma umožňuje obchodníkům získat značné zisky, které někdy převyšují výši marže spojené s určitou transakcí, a to i při mírných změnách směnných kurzů. Riziko obchodníka je omezeno pouze výší marže, protože dealingové centrum neposkytuje reálnou výši částky otevřené transakce, ale pouze zaručuje připsání ztráty nebo zisku v plné výši při uzavření obchodu. Uzavření transakce je opačná operace: při nákupu určitého množství měny se prodej uskuteční ve stejném objemu a naopak.

 

Definice pákového efektu úzce souvisí s marží. Podíváme-li se ale na oba koncepty blíže, existují mezi těmito dvěma pojmy rozdíly. Pro spekulanta jsou ale výhody stejné: čím větší páka, tím větší je poměr jeho vlastních prostředků a ziskových spekulativních transakcí. Jak to ovlivňuje samotné obchodování? Začněme s historií marže.

 

Princip obchodování s marží byl původně spojen s transakcemi na komoditních trzích. V 19. století byly komoditní burzy trhy, na nichž se obchodovalo v hotovosti. Obchodníky na tomto trhu byli brokeři, kteří poskytovali služby pro provádění transakcí, převody peněz a správu účtů. Brokeři spravovali účty pomocí speciální metody záznamu, tzv. „kruhového“ záznamu. Tato metoda byla nejúčinnější pro vypořádání účtů mezi klienty při častém opětovném prodeji zboží. Kruhová metoda výpočtů byla na futures trhu používána až do 20. let 20. století, tedy do té doby, dokud plnila svůj účel. V rámci této metody museli členové burzy, kteří uzavírali obchody, plnit své povinnosti stanovené v kontraktech jako účastníci dohody. Byli jediní, kdo byl odpovědný za plnění obchodních závazků. Díky takovému systému vypořádání klienti nemuseli skládat své finanční prostředky jako finanční záruku za provedení směnného kontraktu a mohli obchodovat za nižší ceny. Předchozí metoda vypořádání byla výhodnější, když většina transakcí byla čistě komerční, tj. nákup a prodej kontraktů implikoval skutečnou poptávku po zboží nebo zboží samotné. Členové burzy museli mít finanční aktiva ve značné výši, aby zaručili plnění závazků za jakýchkoli podmínek.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""