Support service
×

Čekající příkaz

Čekající příkaz se zadává při otevření obchodní pozice. Čekající příkaz je pokyn brokerovi k nákupu nebo prodeji měnového páru, když cena dosáhne předem definované úrovně uvedené v příkazu.

 

Existují čtyři typy čekajících příkazů:

 

Buy limit je pokyn k nákupu, když se budoucí cena ask rovná stanovené hodnotě. Aktuální cena je tedy vyšší než hodnota stanoveného příkazu. Příkazy tohoto typu se obvykle zadávají v očekávání, že se cena nástroje po poklesu na určitou úroveň zvýší. Není možné nastavit buy limit nad aktuální cenu ask. K tomu musíte použít příkazy buy stop.

 

Buy stop je pokyn k nákupu ve chvíli, kdy se budoucí cena ask rovná stanovené hodnotě. Aktuální cenová hladina je nižší než hodnota stanoveného příkazu. Příkazy tohoto typu jsou obvykle zadávány v očekávání, že cena nástroje dosáhne určité úrovně a bude dále růst. Není možné nastavit příkazy buy stop pod aktuální cenu ask. K tomu musíte použít příkazy buy limit.

 

Sell limit je požadavek na prodej za předpokladu, že se budoucí cena bid bude rovnat stanovené hodnotě. V tomto případě je tedy aktuální cenová úroveň nižší než hodnota stanoveného příkazu. Tyto příkazy jsou obvykle zadávány v očekávání, že cena nástroje, poté, co vzrostla na určitou úroveň, zastaví svůj vzestupný trend a začne klesat. Není možné nastavit objednávky sell limit pod aktuální cenu bid. K tomu musíte použít příkazy sell stop. 

 

Sell stop je požadavek na prodej ve chvíli, kdy se budoucí cena bid rovná stanovené hodnotě. V takovém případě je aktuální cenová hladina vyšší než hodnota stanovené objednávky. Příkazy tohoto typu jsou zadávány v očekávání, že cena nástroje, po poklesu na určitou úroveň, bude i nadále klesat. Není možné nastavit příkazy sell stop nad aktuální cenu bid. K tomu musíte použít příkazy sell limit.

 

Chcete-li nastavit čekající příkaz, musíte kliknout na okno Nový příkaz (New Order) a změnit typ příkazu z Okamžité provedení (Immediate Execution) na Čekající příkaz (Pending Order).

 

Ihned po výběru možnosti Čekající příkaz se zobrazí určitá pole, která vás vyzvou ke specifikaci podmínek provedení příkazu: měnový pár, objem a sazba pozice, kterou otevíráte, typ příkazu, stop loss a take profit. K příkazu můžete přidat také komentář, ve kterém definujete datum expirace, kdy bude čekající příkaz automaticky odstraněn.

Po nastavení požadovaných parametrů zadáte příkaz s předem definovanými podmínkami provedení kliknutím na tlačítko Nastavit příkaz (Set Order). Příkaz, který jste nastavili, můžete zkontrolovat v poli Terminál (Terminal), v záložce Obchod (Trade). Chcete-li změnit podmínky čekajícího příkazu nebo příkaz zrušit, musíte na něj kliknout pravým tlačítkem myši a v zobrazeném menu vybrat Upravit (Modify) nebo Odebrat (Remove) příkaz.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""