Support service
×

Stop out

Stop out je příkaz generovaný serverem k vynucení uzavření pozice na obchodním účtu, když úroveň marže dosáhne 10 % nebo méně. 

 

Chcete-li se seznámit s podmínkami stop out, přejděte do sekce „Pro obchodníky“ – „Obchodní podmínky“ – část Otevření účtu, článek 3.15.:

3.15. Nucené uzavírání pozic.

3.15.2. Pokud je aktuální stav obchodního účtu (kapitál) menší než 10 % marže nutné k udržení otevřené pozice, společnost si vyhrazuje právo uzavřít otevřenou pozici zákazníka bez předchozího upozornění.

3.15.3. Aktuální stav účtu řídí server. V případě, že dojde k porušení podmínek popsaných v článku 3.15.2 této Smlouvy, server vygeneruje příkaz k vynucenému uzavření pozice (stop out). Stop out se provádí podle tržní ceny v souladu s obecnou frontou zákazníkových obchodů. Nucené uzavření pozice se zaznamená do souboru protokolu serveru jako „stop out“.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""