Support service
×

Stop out

Stop out je příkaz generovaný serverem k vynucení uzavření pozice na obchodním účtu, když úroveň marže dosáhne 10 % nebo méně. 

 

Chcete-li se seznámit s podmínkami stop out, přejděte do sekce „Pro obchodníky“ – „Obchodní podmínky“ – část Otevření účtu, článek 3.15.:

3.15. Nucené uzavírání pozic.

3.15.2. Pokud je aktuální stav obchodního účtu (kapitál) menší než 10 % marže nutné k udržení otevřené pozice, společnost si vyhrazuje právo uzavřít otevřenou pozici zákazníka bez předchozího upozornění.

3.15.3. Aktuální stav účtu řídí server. V případě, že dojde k porušení podmínek popsaných v článku 3.15.2 této Smlouvy, server vygeneruje příkaz k vynucenému uzavření pozice (stop out). Stop out se provádí podle tržní ceny v souladu s obecnou frontou zákazníkových obchodů. Nucené uzavření pozice se zaznamená do souboru protokolu serveru jako „stop out“.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""