Support service
×

Běžný účet (platební bilance)

Běžný účet (platební bilance)
 
Je rozdílem mezi součtem plateb ze zahraničí a součtem plateb do zahraničí. Pokud jsou platby ze zahraničí větší než platby do jiných zemí a mezinárodních organizací, má běžný účet přebytek (kladný zůstatek). V opačném případě má schodek (záporný zůstatek). Snížení přebytku nebo schodku je pro domácí měnu příznivé. Do určité míry trh ovlivňuje. Zpráva o běžném účtu je vydávána čtvrtletně, a to uprostřed měsíce, ve kterém má být zveřejněna, v 10:00 EST (New York).
 
Index zahrnuje 6 skupin zboží:
 
- potraviny
 
- suroviny a průmyslové součástky
 
- spotřební zboží
 
- automobily
 
- instalované vybavení
 
- ostatní zboží
 
Samostatným indikátorem skupiny platební bilance je obchodní bilance USA a Japonska.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""