Support service
×

Běžný účet (platební bilance)

Běžný účet (platební bilance)
 
Je rozdílem mezi součtem plateb ze zahraničí a součtem plateb do zahraničí. Pokud jsou platby ze zahraničí větší než platby do jiných zemí a mezinárodních organizací, má běžný účet přebytek (kladný zůstatek). V opačném případě má schodek (záporný zůstatek). Snížení přebytku nebo schodku je pro domácí měnu příznivé. Do určité míry trh ovlivňuje. Zpráva o běžném účtu je vydávána čtvrtletně, a to uprostřed měsíce, ve kterém má být zveřejněna, v 10:00 EST (New York).
 
Index zahrnuje 6 skupin zboží:
 
- potraviny
 
- suroviny a průmyslové součástky
 
- spotřební zboží
 
- automobily
 
- instalované vybavení
 
- ostatní zboží
 
Samostatným indikátorem skupiny platební bilance je obchodní bilance USA a Japonska.
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""