Support service
×

Stavební náklady

Stavební náklady jsou indikátor, který měří měsíční výdaje na novou výstavbu. Je velmi citlivý na změny klíčové úrokové sazby, protože je potřeba si na stavbu vzít bankovní úvěr. Kvůli specifikům trhu s nemovitostmi podléhá sezónním výkyvům. Proces výstavby přímo souvisí s příjmy populace. Růst objemu výstavby tudíž odráží růst blahobytu obyvatelstva a zdravý ekonomický rozvoj země. Výsledky stavebních nákladů mívají jen minimální vliv na trhy. Když hodnota indexu roste, má pozitivní vliv na národní měnu. Výsledky jsou zveřejňovány první den v měsíci v 10:00 EST.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""