Support service
×

Nová bytová výstavba

Index nové bytové výstavby odráží změny v počtu projektů výstavby nových bytů oproti předchozímu měsíci. Ukazuje na situaci ve stavebnictví a na realitním trhu v zemi. Je velmi citlivý na změny podnikatelského prostředí. Analytikové ho využívají jako přední ekonomický indikátor. Snížení bytové výstavby znamená začátek recese. Nárůst počtu nových bytů na druhou stranu naznačuje ekonomický boom. Vysoká hodnota indikátoru tedy znamená začátek období silného ekonomického růstu.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""