Support service
×

Index spotřebitelské důvěry (CCI)

Index spotřebitelské důvěry (CCI) je expertiza, která měří optimismus spotřebitelů. Vypočítává se od roku 1967. Zpočátku byla jeho hodnota 100. Má omezený vliv na trh, protože může odrážet skutečnou situaci na trhu. Tradičně se ale používá k předpovídání trendů zaměstnanosti a celkového stavu ekonomiky. Růst indexu je považován za faktor, který je pro národní ekonomiku pozitivní.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""