Support service
×

Peněžní zásoba

Peněžní zásoba je celková částka bankovek a mincí v oběhu a dále prostředků na běžných bankovních účtech. Ve statistických zprávách je z celkové sumy peněžní zásoby v oběhu často vyčleněna suma hotovostních prostředků.
 
Koncept měnových agregátů:
 
Hodnoty peněžní zásoby (M0, M1, M2, M3 a M4) jsou důležitými makroekonomickými indikátory. Lze jimi totiž měřit celkovou peněžní zásobu země.
 
Měnový agregát M0 charakterizuje všechny hotovostní zdroje v oběhu dané země.
 
M1 = M0 + šekové vklady, tj. zahrnuje nejlikvidnější zdroje: hotovost, vklady na požádání a cestovní šeky.
 
M2 = M1 + termínované vklady, vklady do 100 000 USD, tj. zahrnuje М1, termínované vklady (méně než 100 000 USD) a další vysoce likvidní úspory.
 
M3 = M2 + velké termínované vklady a vklady větší než 100 000 USD.
 
M4 je široký rozsah bankovek a mincí v oběhu (M0) + bankovní účty.
 
Ve Spojených státech jsou M1, M2, M3 zveřejňovány každý čtvrtek v 16:30 EST (New York); odrážejí týdenní změnu peněžní zásoby. Nejdůležitější je pro Spojené státy M2, které stále patří k hlavním indexovým složkám; vypočítává ho organizace Conference Board.
 
Pro většinu evropských zemí je tradičně nejvýznamnější peněžní zásoba M3, zatímco pro Velkou Británii je to M4.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""