Support service
×

Platební bilance

Platební bilance je korelace mezi přílivem peněz do země a odlivem peněz z ní do zahraničí. Pokud je příliv větší než odliv, má běžný účet přebytek (kladný zůstatek). V opačném případě má schodek (záporný zůstatek). Snížení přebytku neboli schodku je považováno za faktor, který je pro národní měnu příznivý. Platební bilance má na trh minimální vliv.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""