Support service
×

Platební bilance

Platební bilance je korelace mezi přílivem peněz do země a odlivem peněz z ní do zahraničí. Pokud je příliv větší než odliv, má běžný účet přebytek (kladný zůstatek). V opačném případě má schodek (záporný zůstatek). Snížení přebytku neboli schodku je považováno za faktor, který je pro národní měnu příznivý. Platební bilance má na trh minimální vliv.
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""