Support service
×

Osobní příjem

Index zahrnuje platy pracovníků a zaměstnanců, příjmy z pronájmu, dividendy, úrokové výnosy, platby ze sociálního pojištění atd. Obvykle se posuzuje spolu s indexem osobních výdajů. Má omezený vliv na trh. Změna indexu odráží kupní sílu obyvatel. Pokud hodnota roste a osobní výdaje zůstávají v normě, může to vést k růstu maloobchodního prodeje. To je pro národní ekonomiku pozitivní faktor. Proto vede k posilování amerického dolaru. Index je zveřejňován po 20. dni v měsíci v 8:30 EST.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""