Support service
×

Index spotřebitelských cen (CPI)

Index spotřebitelských cen se obvykle označuje jako CPI. Jinou zkratkou je jádrové CPI, které se používá pro takzvaný jádrový index, který neobsahuje data o energiích a potravinách. CPI sleduje průměrnou změnu cen zboží a služeb ve fixním koši, tj. inflaci spotřebitelských cen u konkrétního koše. Jde o klíčový indikátor inflace v zemi. Koš se vypočítá takto: CPI = [0,38 * (ceny bydlení2 - ceny bydlení1 / ceny bydlení1) + 0,19 * (změny potravin) + 0,08 (změny paliv) + 0,07 * (změny aut) + 0,28 * další. Hlavními údaji jsou nicméně procentuální změny indexu v měsíčním a ročním vyjádření (CPI2 - CPI1).
 
Hlavní kategorie:
 
1. Jídlo a nápoje
 
2. Bydlení
 
3. Oblečení a služby
 
4. Doprava
 
5. Zdravotnické služby
 
6. Zábava
 
7. Ostatní zboží a služby
 
Například:
1. Jídlo, pití, tabák
2. Oblečení, obuv
3. Nájemné a energie bez pohonných hmot
4. Nábytek, domácí potřeby 
5. Výrobky pro zdraví a péči o tělo
6. Doprava a zpravodajství
7. Vzdělání a výrobky pro volný čas
8. Věci pro osobní potřebu, ostatní
 
Zprávu za předchozí měsíc zveřejňuje Bureau of Labor Statistics, jednotka ministerstva práce, v 8:30 ve Washingtonu, D. C. v druhé polovině měsíce, který následuje po sledovaném měsíci. Údaje o spotřebitelských cenách jsou poslední zprávou, která po údajích o vývozních a dovozních cenách a zprávě o průmyslových cenách charakterizuje inflační složku různých hospodářských odvětví.
Korelace s dalšími indikátory. CPI má vliv na dlouhodobé hodnocení parity kupní síly v zemi i na měnovou politiku centrální banky, která stanovuje úrokové sazby. Zvýšení CPI ve střednědobém horizontu obvykle vede ke snížení skutečné poptávky a objemu maloobchodního prodeje. Z krátkodobého hlediska růst cen naopak odráží vysokou aktivitu spotřebitelů. Na tento index mají vliv indikátory typu peněžní zásoba (M2), průmyslové a dovozní ceny. CPI je analyzován společně s PPI (Producer Price Index; index produkčních cen). Pokud se hospodářství rozvíjí v normálních podmínkách, může vést růst CPI a PPI ke zvýšení hlavních úrokových sazeb v zemi. To bude zase výsledkem růstu kurzu amerického dolaru, protože se bude stupňovat atraktivita ukládání peněz do měny s vyšší úrokovou sazbou.
 
Specifika vývoje CPI. Hlavní rozdíl ve struktuře CPI je mezi zbožím a službami. Zboží tvoří téměř 44 % a služby 56 % tohoto indexu. Máme dvě pravidla zohlednění inflačních trendů obou sektorů.
 
Inflace v sektoru zboží je proměnlivější než inflace v sektoru služeb. Hlavním důvodem je to, že zboží, to je obchodovatelný sektor, do značné míry závisí na cenách potravin a energií. Tyto dvě složky zabírají téměř polovinu komoditní složky a změny cen jsou zde zvlášť významné.
 
Inflace v sektoru služeb je v průběhu obchodního cyklu méně proměnlivá a za inflací zboží zaostává. Růst a pokles cen služeb je průměrně o 6 měsíců pozadu za kolísáním cen v sektoru zboží.
 
Při zveřejnění CPI trh zpočátku obrací pozornost k meziměsíčním změnám a základním prvkům, které způsobují nejvyšší inflaci (ceny energií a potravin). Data CPI vyjádřená v celoročním průměru přitahují menší pozornost. Jakmile trh dostane informace o jádrové inflaci i statistické údaje o potravinách a energiích, obrátí pozornost ke všem neočekávaným změnám v těchto oblastech. Pozornost je třeba věnovat:
 
Změnám inflace v jednotlivých kategoriích, protože způsobují změny na finančních trzích. Čím jsou změny výraznější, tím jsou významnější.
 
Chování jakékoli kategorie při inflačních změnách, které mohou být nejvlivnější a nejméně očekávané. Když v sektoru, kde je to neobvyklé, přijdou nepředvídatelné změny, jsou tyto méně vlivné než pohyby cen v sektoru jádrové inflace. Je třeba vzít v úvahu, že jednotlivé složky spolu souvisejí, například energie není počítána souhrnně, protože je obsažena v mnoha dalších službách a obchodovatelných složkách.
 
Hlavně si zapamatujte, že inflace má vlastní cyklus, který stojí za cyklem růstu HDP. Revize průměrných měsíčních změn CPI může být zavádějící, protože jsou si v každé části obchodního cyklu  podobné. Týká se to i jádrového CPI. Jeho hodnota ukazuje průměrné a přesnější údaje o cyklu spotřebitelských cen než celkové CPI. Historicky vysoké a nízké hodnoty jádrového CPI často odpovídají recesím a oživením a jen ve dvou z deseti případů nejsou ve shodě s normami ve fázi obnovy.
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""