Support service
×

Hrubý domácí produkt (HDP)

Hrubý domácí produkt (HDP) je měřítko tržního objemu všech statků a služeb vyprodukovaných v určitém státě v daném roce. HDP se měří ve vztahu k národní měně země nebo jejímu ekvivalentu, a to podle směnného kurzu.

Umístění výrobních zařízení není ve výpočtech HDP země zohledněno. Indikátor tudíž zahrnuje zboží a služby produkované společnostmi z různých hospodářských odvětví na území dané země. Nezahrnuje meziprodukty a služby používané k výrobě jiných produktů. To znamená, že zahrnuje jen výrobky a služby určené k přímé spotřebě nebo použití.

Existuje nominální a reálné GDP. Nominální HDP se vypočítává z běžných cen daného roku. Mohou ho tedy zkreslit období inflace nebo deflace. Reálné HDP se vypočítává z cen zvoleného základního roku, tj. kteréhokoli roku před nebo po odhadovaném období, které je pro výpočty požadováno. 

Ekonomové k hodnocení hospodářského rozvoje země často využívají HDP na obyvatele. Tento indikátor se vypočítá vydělením HDP země počtem jejích obyvatel.
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""