Support service
×

Hrubý domácí produkt (HDP)

Hrubý domácí produkt (HDP) je měřítko tržního objemu všech statků a služeb vyprodukovaných v určitém státě v daném roce. HDP se měří ve vztahu k národní měně země nebo jejímu ekvivalentu, a to podle směnného kurzu.

Umístění výrobních zařízení není ve výpočtech HDP země zohledněno. Indikátor tudíž zahrnuje zboží a služby produkované společnostmi z různých hospodářských odvětví na území dané země. Nezahrnuje meziprodukty a služby používané k výrobě jiných produktů. To znamená, že zahrnuje jen výrobky a služby určené k přímé spotřebě nebo použití.

Existuje nominální a reálné GDP. Nominální HDP se vypočítává z běžných cen daného roku. Mohou ho tedy zkreslit období inflace nebo deflace. Reálné HDP se vypočítává z cen zvoleného základního roku, tj. kteréhokoli roku před nebo po odhadovaném období, které je pro výpočty požadováno. 

Ekonomové k hodnocení hospodářského rozvoje země často využívají HDP na obyvatele. Tento indikátor se vypočítá vydělením HDP země počtem jejích obyvatel.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""