Support service
×

Index předních indikátorů

Jde o index váženého průměru indikátorů Továrních objednávek, Žádostí o dávky v nezaměstnanosti, Peněžní zásoby, Průměrného pracovního týdne, Stavebních povolení, Objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a Důvěry spotřebitelů. Má se za to, že index určuje vývoj ekonomiky na příštích 6 měsíců. Je tendence, že pokud je 3 měsíce po sobě v záporné oblasti, ukazuje zpomalení ekonomiky země. Index předních indikátorů má omezený vliv na trh, protože je zveřejňován v měsíci po vykazovaném období, kdy už je většina indikátorů zveřejněna. 
 

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""