Support service
×

Obchodní bilance

Obchodní bilance je rozdíl mezi peněžní hodnotou vývozu a dovozu země v určitém časovém období. Může být pozitivní nebo negativní.

Pokud je dovoz do země větší než vývoz, jde o obchodní deficit neboli zápornou obchodní bilanci. To znamená, že země dováží (nakupuje) ze zahraničí více zboží a služeb, než jich vyváží (prodává). Takové země jsou zaměřeny na dovoz.

Naopak, pokud země více zboží a služeb vyváží než dováží, má přebytek obchodní bilance neboli pozitivní obchodní bilanci. Tyto země jsou zaměřeny na vývoz.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""