Support service
×

Graf ceny podle objemu

Tento graf představuje klikatou křivku, kde každý vrchol odpovídá cenám a objemům operací provedených v odpovídající den v souřadnicích cena-objem. Vrcholy nejbližších dnů spojuje čára. Aby bylo možné sledovat denní sekvenci, buď jsou barevně odlišeny čáry, nebo jsou vrcholy označeny čísly. Na obrázku je vrchol odpovídající 1. dni sekvence označený písmenem S a vrchol odpovídající poslednímu dni je označen písmenem E.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""