Support service
×

Graf ceny podle objemu

Tento graf představuje klikatou křivku, kde každý vrchol odpovídá cenám a objemům operací provedených v odpovídající den v souřadnicích cena-objem. Vrcholy nejbližších dnů spojuje čára. Aby bylo možné sledovat denní sekvenci, buď jsou barevně odlišeny čáry, nebo jsou vrcholy označeny čísly. Na obrázku je vrchol odpovídající 1. dni sekvence označený písmenem S a vrchol odpovídající poslednímu dni je označen písmenem E.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""