Support service
×

Liniové grafy. Metoda tříliniového obratu trendu

Liniový graf (neboli čárový či spojnicový graf) je vykreslen jako řetězec bílých a černých čar (linií). Stejně jako bodové a obrázkové grafy, liniový graf souvisí s jednorozměrnými grafy. Zobrazuje pouze změnu ceny bez časové souřadnice. Nová bílá čára se vytvoří, když ceny vzrostou nad úroveň předchozího maxima, a černá se vytvoří, když ceny klesnou níže než předchozí minimum. Proto je vykreslování grafů pro metodu tříliniového obratu trendu jednou z metod filtrování.

 
Obrázek 1. Liniový graf.

Podle metody tříliniového obratu trendu se prodejní signál vytvoří, když se objeví černá čára po sekvenci alespoň tří bílých čar. Podobně slouží jako nákupní signál situace, kdy se po řadě nejméně tří černých čar objeví bílá čára. Pokud se černé a bílé čáry střídají, znamená to, že neexistuje žádný trend. Trh kolísá v úzkém rozpětí, takže nemá smysl podnikat jakékoli kroky.

Pan Nison doporučuje tuto metodu používat spolu s klasickými japonskými svíčkami. Důležité je, že tato metoda souvisí s ukazateli sledování trendů, takže její signály mohou zaostávat a objevovat se až po obrácení trhu.

 

Citlivost metody lze upravit změnou požadovaného minima čar v jednobarevných řadách čar před okamžikem obratu. Pokud použijeme dvě čáry místo tří, zvýšíme citlivost metody. Mezitím nám posun na 4–10 čáry v sekvenci pomůže definovat pouze dlouhodobé trendy.

 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""