Support service
×

Dowova teorie

Dowova teorie

 

Dowova teorie je teorie popisující chování cen akcií v čase.  Tato teorie je založena na sérii publikací Charlese H. Dowa (1851–1902), amerického novináře, prvního redaktora časopisu „The Wall Street Journal“ a jednoho ze zakladatelů společnosti Dow Jones and Co. Po Dowově smrti teorii vylepšili William P. Hamilton, Charles Rhea a George Schaefer a pojmenovali ji „Dowova teorie“. Sám Dow tento výraz nepoužíval.

 

Dowova teorie je základem technické analýzy. Skládá se ze šesti základních principů.

 

Existují tři typy trendů

 

Definice trendu podle Dowa je následující: v rostoucím (klesajícím) trendu by každý další vrchol a každé koryto měly být vyšší (nižší) než předchozí.

 

Podle Dowovy teorie existují tři typy trendů: primární (nebo dlouhodobý), sekundární (nebo střednědobý) a minoritní (nebo krátkodobý).

 

Každý primární trend má tři fáze

 

Dowova teorie potvrzuje, že každý primární trend sestává ze tří fází: fáze akumulace, fáze účasti veřejnosti a fáze paniky. V prvním případě většina racionálních investorů začíná nakupovat (prodávat) akcie v rozporu s kolektivním názorem trhu. Tuto fázi nedoprovází prudké cenové pohyby, protože počet těchto investorů je malý. V určitém okamžiku někteří hráči na trhu nový trend zachytí a aktivní obchodníci pomocí technické analýzy začnou racionální investory následovat. Tato fáze zahrnuje cenové pohyby. Během třetí fáze je na celém trhu rozpoznán nový trend a začíná agio. V tomto okamžiku začínají zralí investoři vybírat své zisky a uzavírat pozice.

 

Akciový trh bere v úvahu všechny zprávy

 

Ceny akcií reagují na jakékoli nové informace rychle. Týká se to nejen finančních a ekonomických ukazatelů, ale také jakýchkoli zpráv obecně. Toto tvrzení Dowovy teorie odpovídá hypotéze efektivního trhu.

 

Akciové indexy se musí navzájem potvrzovat

 

Takové prohlášení platí pro indexy Dow Industrial a Rail Averages. Podle Dowovy teorie musí být aktuální trend a signály obrácení trendu potvrzeny oběma indexy. A do jisté míry jsou nesprávná načasování signálů přijatelná, tj. jeden ze signálů může dát znamení obrácení trendu dříve než jiný. Trendy jsou potvrzeny objemem obchodování.

 

Dow si myslel, že pro definování trendu je nutné vzít v úvahu objemy obchodování. Změny cen akcií s malým objemem obchodování lze vysvětlit mnoha důvody a necharakterizují vývoj současného trendu nebo nového trendu.

 

Trend zůstává platný do té doby, dokud nedojde k jasnému obrácení

 

Toto tvrzení by mělo být vysvětleno následovně: trend má tendenci pokračovat, takže cenové změny, které neodpovídají trendu, pokud si nejste jisti, by měly být interpretovány jako dočasná korekce, ale nikoli obrácení trendu.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""