Support service
×

Andrewovy mediánové linie

Dr. A. Andrews navrhl metodu zakreslení pravděpodobného trendu a kanálových linií pomocí mediánu trojúhelníku, vytvořeného nedávnými třemi minimy a maximy. Pro odhad vzestupného trendu se tedy bere řetězec minima A, maxima B a minima C, pak je vykreslen paprsek vzdáleného bodu minima A středem protilehlé trojúhelníkové strany BC. Skrz body B a C jsou vykresleny dva rovnoběžné paprsky ve stejném směru. Tyto linie často odpovídají úrovním podpory a odporu.

 

[[File:Linii_Endrusa.gif]]

 

Obrázek 1. Andrewovy linie v diagramu cen akcií společnosti Norilskij Nickel Co.

Tato metoda se nazývá jinak: Andrew‘s Pitch Fork, metoda mediánové linie nebo M.L.R. linie, nebo jednoduše Andrewovy linie.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""