Support service
×

Cena, objem obchodování a otevřený zájem

Cena není jediným důležitým faktorem, který je třeba mít při tržní analýze na forexu na paměti. Kromě směnného kurzu měny hraje důležitou roli také její objem obchodování.

Existuje postulát Dowovy teorie, který říká, že trend musí být potvrzen objemem obchodování. Forex nám bohužel nedovolí vyhodnotit hotovostní ekvivalent svého objemu obchodování v určitém časovém rámci. Jelikož burza nesídlí na konkrétním místě, na kterém se obchoduje, směňuje se měna po celém světě prostřednictvím bankovní sítě. To znamená, že nikdo nemůže spočítat celkové peněžní toky v těchto mezinárodních obchodech. Pro přibližný výpočet je možné použít údaje o objemech obchodování futures na měny, protože trh futures s ohledem na takové kontrakty s forexovým trhem silně koreluje. Ale abychom získali alespoň přibližnou představu o objemu hotovosti na forexu, bylo by nutné zvážit celou dávku existujících futures trhů na světě. A to se také zdá nemožné. Proto se ke zhodnocení objemu obchodování na burze používá jiný přístup.

 

Ve skutečnosti by se za účelem rozhodnutí zda otevřít nebo uzavřít pozici nemělo uvažovat o objemu obchodování na forexu, protože není úplně správný. V takovém případě by několik velkých bank, jejich finanční prostředky dohromady čítají miliardy, mohlo vytvořit zdání zájmu o jakoukoli měnu. Je užitečné analyzovat nikoli peněžní objemy, ale množství obchodů uskutečněných během zkoumaného obchodovacího období. Pro přibližné vyhodnocení tohoto ukazatele se používá počet kotací vytvořených tvůrcem trhu. Jako obvykle jsou uvažovány pouze změněné kotace z celkového množství nezměněných kotací. Čím rychleji se cena mění, tím více se potvrzuje tržní zájem o podporu současného trendu.

 

Namísto objemu obchodování tedy vezmeme v úvahu míru změny kotací tvůrce trhu jako vhodný nástroj technické analýzy v určitém časovém rámci. Objem obchodování je druhým nejvýznamnějším ukazatelem (po ceně), který obchodník  přesně analyzuje. Při analýze objemu obchodování se vykreslí konkrétní graf – histogram objemu obchodování, kde jsou hodnoty zastoupeny ve sloupcích různých výšek. Každý ze sloupců odpovídá svému časovému rámci podle zvoleného měřítka (1 min., 5 min., 15 min. atd.). Výška sloupce je určena hodnotou objemu obchodování, čím vyšší je sloupec, tím rychlejší je rychlost změny kotací tvůrců trhu. Histogramy se jako obvykle vkládají do spodní části cenových grafů. V tomto případě odpovídá každý sloupec histogramu jednomu z možných tvarů grafu (sloupec nebo svícen) a stanovuje objem obchodů uskutečněných za určité časové období, které daný tvar představuje.

 

Histogramy objemu obchodování neobsahují informace o aktivitě „býků“ a „medvědů“, tj. diagram nám neumožní pochopit, jaký druh operace během obchodovacího období převládal: býčí nebo medvědí. Ale taková informace je přehnaná, protože příznivost trhu lze snadno určit podle cenového grafu. Je nutné si všimnout, že objem obchodování zpravidla předbíhá pohyby cen, protože kotace jsou ve srovnání s objemovými ukazateli inertnější. Dojde-li k růstu cen při rostoucím objemu obchodování a poté, když se objem propadne, cena stále ještě chvíli stoupá a teprve poté klesne. Jakékoli změny v objemech obchodování by tedy mohly být dobrým znamením pro uvolnění nebo obrat trendu na trhu a nikdy bychom to neměli při testování měnového trhu ignorovat.

Během forexové analýzy vždy vytvářejte histogramy objemů obchodování pod cenovými grafy! Pro analýzu jsou nejdůležitější denní a týdenní objemy.

 

Třetím důležitým údajem v technické analýze měnového trhu (po ceně a objemu) je otevřený zájem, jinak neuzavřený objem kontraktů na konci obchodovacího období. Není to absolutní hodnota tohoto čísla, která by měla určitý význam, ale jeho fluktuace: pohyb nahoru nebo dolů.

 

Růst obchodního zájmu by mohl sloužit jako dobrý indikátor pro dlouhodobé preference. Pokud pozice zůstává neuzavřená, znamená to, že obchodník podporuje existující trend do budoucna. Ale nadbytečné rozšíření obchodního zájmu může být známkou obratu trhu, protože obchodníci budou uzavírat své pozice a fixovat zisky. Diagram otevřeného zájmu se jako obvykle umístí mezi histogram objemu obchodování a cenový graf. Tento diagram se ale na forexu nepoužívá. Vzhledem k tomu, že obchodování na forexu nemá žádné konkrétní místo pro obchodování, je nemožné přesně stanovit objem otevřeného zájmu

 

Na závěr této kapitoly se znovu zaměříme na postulát Dowovy teorie: objemy musí prokázat trend. Při rostoucím nebo klesajícím trendu se cenový pohyb často vyskytuje ve směru hlavního trendu při rostoucích objemech obchodu a k pohybu cenového křížení dochází při snižování objemů. Když analyzujete nebo předpovídáte své budoucí spekulace na forexu, měli byste vždy nakreslit histogram objemu obchodování vedle spodní části cenového grafu.


Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""