Support service
×

Jednoduchý klouzavý průměr

Prostá forma [[Klouzavé průměry | klouzavého průměru (MA)]]] je jednoduchý klouzavý průměr, neboli SMA. Tento typ ukazatele technické analýzy je vyobrazován jako křivka v cenovém grafu, jejíž hlavním úkolem je vyrovnat (nebo filtrovat) cenové změny, aby se ukázaly hlavní cenové tendence měnového páru.

Křivky SMA vzdáleně připomínají cenový graf. Abychom těmto křivkám porozuměli, je důležité si uvědomit princip jejich vykreslování. Pro určitý časový bod podél osy x v procesu konstrukce je brána v úvahu řada posledních bodů, v závislosti na zvoleném koeficientu vyhlazení. Hodnota (cena) všech bodů je sečtena a výsledek je vydělen koeficientem. Z matematického hlediska je tedy SMA aritmetický průměr. Většina aplikací pro technickou analýzu vytváří křivky SMA automaticky, ale i tak byste měli řádně pochopit matematický vzorec vykreslování.

Vzoreček pro získání hodnoty koeficientu vyhlazení n matematického vzorečku pro SMA je následující:

 

SMA = (P(n) + P(n-1) + … + P(1)) / n,

 

kde P (n) je zavírací cena aktuálního časového rámce, P (n-1) je zavírací cena předchozího obchodního časového rámce atd.

 

Čím vyšší je koeficient vyhlazení, tím více je zohledněno předchozí období obchodování a křivka se stává hladší. Jak je patrné ze vzorečku, každý n-bod je při vykreslování křivky SMA stejně významný. To znamená, že pro určitý časový bod (obchodního období) je aktuální cena podobně důležitá jako počet předchozích cen. Čím vyšší je hodnota koeficientu, tím méně křivka SMA připomíná cenový graf. Na křivkách s větším koeficientem lze vidět dlouhodobý trend, na křivkách s menším koeficientem je vidět krátkodobý trend. Podle úhlu sklonu křivek lze pozorovat sílu (rychlost) pohybu trhu. Někdy se pro vykreslení křivek pro analýzu spolu se zavírací a otevírací cenou používají minima a maxima.

 

Křivky SMA umožňují předpovídat změnu měnového kurzu, protože odrážejí cenový pohyb.

Čím větší je koeficient vyhlazení SMA, tím je křivka plošší. Čím je křivka hladší, tím pomaleji reaguje na změny tržní ceny. Proto při analýze SMA s vysokým koeficientem riskujeme, že přehlédneme dobrou příležitost vstoupit na trh nebo z něj vystoupit, což bude mít za následek ztrátu zisku. Naopak, čím menší je koeficient vyhlazení SMA, tím méně je křivka rovnoměrná. Méně plochá křivka reaguje rychleji na změny tržních cen. Ale při analýze SMA s nízkým koeficientem riskujeme předčasné rozhodnutí o vstupu na trh nebo výstupu z trhu a holé ztráty, protože takový ukazatel je více ovlivněn statistickým šumem – náhodnými cenovými hroty. K takovýmto hrotům na forexu dochází ve chvíli, když jsou zveřejněny důležité ekonomické ukazatele fundamentální analýzy, nebo v okamžiku intervencí významných účastníků trhu. Je tedy nutný kompromis mezi včasným otevřením pozice a otevřením špatné pozice.

 

Křivky SMA jsou účinné, když se na trhu vytvořil určitý trend. Pokud na trhu trend neexistuje a obchoduje se uvnitř horizontálního diapasonu, mohou křivky SMA vydávat mnoho falešných signálů, proto je iracionální je používat. Za účelem učinění rozhodnutí se křivky často analyzují společně, přičemž se vezme v úvahu řada křivek s různými koeficienty. Je možné analyzovat úhly sklonu křivek, jejich křížení a křížení cenového grafu, směr (rostoucí nebo klesající), kdy dochází ke křížení a řadu dalších faktorů. Některé z faktorů určující potvrzení nebo ukončení tendence jsou uvedeny níže:

 

- síla býčího (vzestupného) trendu je potvrzena, pokud je cenový graf nad křivkou SMA; a medvědí síla se potvrdí, když je cenový graf pod touto křivkou.

 

- otočení křivky SMA směrem nahoru s pozitivním sklonem cenového grafu značí signál nákupu; zatímco její otočení dolů se záporným sklonem cenového grafu indikuje prodejní signál.

 

- zkřížení cenové křivky a SMA křivky směrem dolů (kdy jsou sklony obou křivek záporné) se rozumí jako prodejní signál, přičemž zkřížení směrem nahoru (s kladným sklonem obou křivek) se rozumí jako nákupní signál.

 

- zkřížení krátké SMA křivky dlouhou SMA křivkou směrem nahoru je považováno za nákupní signál a naopak.

 

- za předpokladu, že SMA křivky směřují nahoru nebo dolů, je určen typ trendu: rostoucí, klesající (krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý).

 

- momenty, kdy je největší divergence dvou SMA křivek s různými parametry, jsou považovány za signál možné změny trendu.

 

Křivky SMA mají jednu důležitou nevýhodu, tj. všechny ceny, které je tvoří, mají stejnou váhu. Bylo by logičtější přiklánět větší váhu nedávným cenám a menší váhu dlouhodobým cenám. Takový přístup by mohl umožnit vyhnout se problémům cenového grafu s bleskovou analýzou cenových změn, které již byly probrány. Takové změny by ovlivnily více aktuální časový bod křivky SMA a méně následující časové body. Tento přístup je zobrazen v ukazatelích exponenciálního a váženého klouzavého průměru.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""